הקפיטליסט היומי

נצחון שכולו הפסד: על סגירת ערוץ 10

21/12/11   |   233 תגובות
מתוך קטגוריות:   ערוץ עשר   חופש ביטוי   ביקורת
דומה שגורלו של ערוץ 10 נחרץ לשבט. לא סופי, אך זו התמונה שמצטיירת. ועדת הכלכלה של הכנסת החליטה שלא לדחות את מועד פרעון חובותיו של ערוץ 10 לרשות השנייה ומשמעות הדבר היא, כנראה, שהערוץ לא יוכל לעמוד בפרעון חובותיו וייסגר. אם אכן כך יקרה, ייחתם פרק נוסף, עגום ומיותר במשולש היחסים תקשורת-כלכלה-ופוליטיקה. (כתב: אורי רדלר)ואם אתם כבר כאן: הצטרפו לקבוצת הקפיטליסט היומי בפייסבוק

כלב השמירה המאולף
המערכת הפוליטית בישראל עסוקה בהתמדה - מימי בראשית של המדינה ועד היום - בכיול ובניתוב פעולתם של כלי התקשורת. בשנים הראשונות לקיום המדינה שלטה המערכת הפוליטית בעולם התקשורת ביד רמה: רבים מהעיתונים היו בבעלות מפלגות השלטון, הרדיו פעל מתוך ובפיקוח משרד ראש הממשלה, וכלב השמירה של התקשורת שלא הייתה בבעלות מפלגות היה נתון בזמם. לדוגמה, כאשר העז "מעריב" בשנת 1951 לפרסם את דו"ח מבקר הסוכנות אמיל שמוראק - שחשף את השחיתות העמוקה שפשתה בסוכנות היהודית ובפקידות המדינה - הגיבה המדינה בניסיון לסכור את פי המבקר, להאשימו בפלילים ולקינוח העלה השר פנקס (מ"המזרחי") הצעת חוק שתשית עונש מאסר של שנה על עורך עיתון שיפרסם דו"חות כאלו. אותם שנים גם עסק שירות בטחון הפנים של המדינה בניסיונות למנוע את פרסומו של השבועון "העולם הזה," שמתח ביקורת על השלטון.

עם השנים ועם השתנות העתים, התעדנה ידו של השלטון - אך מעורבותו בתחום התקשורת האלקטרונית - טלוויזיה ורדיו - עדיין עמוקה מאוד. אנו מורגלים בכך, ולכן נוטים לעתים שלא לשים לב למובן מאליו - אך כדאי לעצור ולהרהר לרגע בעובדה פשוטה: בישראל, שבה יש להלכה חופש עיתונות, אסור על-פי חוק לאדם לשדר מעל גלי האתר חדשות, תחקירים או ביקורת, אלא באישורה, בשליטתה ותחת פיקוחה של הממשלה. כלומר, אחד ממושאי הביקורת המרכזיים של הרדיו והטלוויזיה, הממשלה, גם מחזיקה בזכות בלעדית לקבוע מי יורשה לבקר אותה.  קשה לחשוב על סתירה בסיסית, בוטה וגסה יותר של חופש הביטוי.

בהקבלה לתחום האינטרנט, דמיינו כי כדי לפתוח בלוג או אתר אישי בישראל הייתם צריכים להגיש בקשה מיוחדת למשרד התקשורת, שהיה מעניק אישור כזה רק במשורה, ותמורת תשלום של 10,000 שקל לחודש, והכל בכפוף להתחייבות לספק תמהיל תכנים המשלב חינוך, בידור, התעמלות ריתמית, ופתרונות בחינת הבגרות בכימיה, בתרגום לרוסית ואמהרית, ובהתאם לכללים שנקבעו על-ידי הממשלה והכנסת. אם עברתם את נתיב הייסורים הזה וקיבלתם את האישור - לשנה או שנתיים בלבד, כמובן; ורק אם יש לכם קשרים טובים במשרד התקשורת, כמובן - תמונה על ראשכם (ועל חשבונכם) ועדה מיוחדת שתמנה הממשלה, עם שלל עסקני מפלגות מדרג ג', פוליטיקאים בפנסיה, שחקנים בגימלאות וגרעפצערים אחרים. הוועדה הייתה מתכנסת מדי שבוע, כדי לדון בתמהיל התכנים שלכם, להורות לכם להקטין את הפונט או להגדילו, להפחית את מספר הפרסומות שאתם מורשים להציג באתר, לתבוע מכם להציג לצד כל אחד מהמאמרים או הכתבות באתר גם כתבה המייצגת דעות אחרות, להסיר או להוסיף קישורים לאתרים אחרים, וכן הלאה. הכל, כמובן, על חשבונכם.

יש כמה פוליטיקאים שמריירים בהתלהבות נוכח יישום אפשרות כזו באינטרנט, אבל מצחו של כל מי שחופש הדיבור יקר לו יתכסה זיעה קרה. כך לא נראה חופש דיבור. כך אי-אפשר לקיים חופש דיבור ממשי. כך גם אי-אפשר לנהל עסק - מכל סוג שהו. וככה בדיוק מתקיימים הטלוויזיה והרדיו בישראל.

Non svegliare il can che dorme - Let sleeping dogs lie
מתכונת שידורי ישראבלוף
אם בכוונה תחילה או כתוצר של השתלשלות עניינים היסטורית כבולה התקשורת האלקטרונית בישראל בשלשלאות כלכליות. הטלוויזיה המסחרית בישראל, במיוחד, פועלת בתוך סד כפול של משטר זיכיונות ורישיונות אבסורדי, ובקרה רגולטורית בשליטת הממשלה. סד כפול זה מבטיח כי ערוצי הטלוויזיה לעולם לא יוכלו לעמוד על רגלים יציבות מבחינה כלכלית, ויהיו תלויים בשלטון באופן תמידי לעצם קיומם.

זרוע הזיכיונות והרישיונות וזרוע הבקרה הרגולטורית הולמות במשולב, ובאופן קטלני, בגרונו של השידור הטלוויזיוני המסחרי בישראל. כדי לזכות בזיכיון או ברישיון לשדר נדרשים הערוצים המשדרים לקבל את דרישות הגבלת הבעלות והפיצולים המגוחכים שנקבעו על-ידי המחוקק ולהעלות הצעות למכרז, בהן הן מתחייבות לתמהיל שידורים מסוים, ולהעברת תמלוגים ותשלומים למדינת ישראל. כדי להתמיר את הוצאותיהן עוד יותר, הן נתונות תחת פיקוח של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו - גוף שחבריו ממונים על-ידי הממשלה - המפקח על יישום תמהיל השידורים ומכתיב לגופים המשדרים תנאים מתנאים שונים לגבי השידורים, הפרסומות, וכדומה.

מדובר במשחק מכור מראש. הקבוצות הניגשות למכרזי הערוץ מתחייבות לתשלומים על זיכיון או רישיון ומציגות תוכניות שידורים שהן לעולם לא יוכלו לממש - שכן אם הן תשלמנה את כל התשלומים כחוק ותצגנה מערך שידורים כמובטח - כולן תפשוטנה את הרגל. מדובר בתוכניות ישראבלוף. מגישי ההצעות יודעים זאת. אנשי הרשות השנייה יודעים זאת. הפוליטיקאים הבוחשים בקדרה יודעים זאת. לאנשי הרשות השנייה ולפוליטיקאים ממש לא אכפת - ההצעות הלא מציאותיות משמשות בידיהם כלי נשק יעיל: אף ערוץ שידור לא יפצה פה ויצפצף כל עוד מרחפת מעליו חרב דמוקלס של תביעה לממש את ההבטחות המופרכות שנתן.

כל הגורמים המעורבים יודעים כי התכנית הנדרשת והתכנית המובטחת לשידורים היא רק נקודת המוצא לסחר-סוסים מתמשך של תן-לי-ואשתוק-לך בין השלטון לגופים האמורים לבקר אותו. מכל מהומת העימותים המתמשכים סביב תוכניות מ"סוגה עילית" או "תחקירים" התוצר הסופי - שידורי ערוץ 2 וערוץ 10 - זהה כמעט לחלוטין לתוצר במדינות אחרות: הרבה בידור, הרבה חדשות, הרבה תעודה-בידורית. ההבדל היחידי הוא בתהליך - המשא ומתן המתמשך על סיווג התוכניות מציב את הערוצים המשדרים בעמדת הרמאי המתמיד, והצורך בוויתורים מסוימים שוחק את רווחיו. למעשה, הוא כמעט ולא מאפשר כאלו.

ולא רק ערוץ 10 מפסיד. דרישות דמי הרישיון והזיכיון והתמלוגים לממשלה הן כה מפולפלות ומופרכות, עד שכל גופי השידור בישראל נמצאים תמידית על סף הפסד, או מעבר לו. אפילו "קשת" - גוף שידור שתכניותיו זוכות להצלחה רבה, ובעקביות, במידרוג (רייטינג) רושם לעתים הפסדים. ערוץ 10 אינו מפסיד סכומים גדולים של כסף. חובותיו אינם נובעים מתשלומים לעובדים, למפיקים, לספקים, לבמאים, לתאורנים, או לנהגי מוניות. מצבו קשה בגלל התשלומים המופרזים שהמדינה תובעת ממנו - וכל עוד אלו עומדים בעינם, לא ערוץ 10 ולא אף ערוץ אחר יוכל להתאזן לאורך זמן מבחינה כלכלית.

ומה צריך לעשות?
מדינת ישראל צריכה להכיר בכך שהיא דמוקרטיה ובדמוקרטיה, לא הממשלה היא המעניקה אישור למי יוענק היתר להעלות ביקורת נגדה ברדיו ובטלוויזיה. השנה אינה 1952 והטלוויזיה אינה אורח חדש, מוזר ובלתי-מוכר: זהו אמצעי תקשורת ככל אמצעי התקשורת, והיחס אליו צריך להיות שוויוני: הזכויות והמגבלות צריכות להיות אלו הקבועות בחוק ביחס לעיתונות הכתובה. אם מגדירים את תדרי השידור כנכס ציבורי, ניתן לקבוע מעין דמי שכירות בגובה ראוי עבור השימוש בהם - אבל מעבר לכך, במדינה שבה יש חופש ביטוי אין למדינה תפקיד בקביעת לוח השידורים, בבקרה של איכותם, או בתביעת דמי זיכיון או רישיון סחטניים תמורת אישור מן הממשלה לשדר.

הטיעון המרכזי בזכות המעורבות הממשלתית בשידורי הטלוויזיה או, לכאורה, הדאגה לכך שהתכנים המשודרים יהיו ראויים לצפייה. המדינה מתייצבת כאן כנציגת אלו היודעים תמיד יותר טוב מאיתנו מה טוב עבורנו. אלמלא הפיקוח של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, כך הם דואגים, היינו כולנו יושבים כחבורת בבונים מקלפי בוטנים וצופים ערב ערב בתוכניות מציאות נמוכות מצח ומקשיבים לשירים של איל גולן. בזכות הפיקוח ההדוק על התכנים ("שומרים עליך" הם מספרים לנו) ניצלנו מגורל אומלל זה, שחוסר כשירותנו לבחור היה ממיט עלינו, וזכינו במוצרי איכות כמו "האח הגדול," "הישרדות," "מעושרות," "היפה והחנון," או ‫"אייל גולן קורא לך."

טיעון המביס את עצמו
הטיעון הפטרוני ציני ומתנשא. כלל בסיסי הוא כי אם המדינה סבורה כי נער או נערה בני שמונה עשרה בוגרים מספיק להתגייס לצבא, לשאת נשק, לסכן על חייהם ולהגן על חיי חבריהם לפלוגה - דין שתמצא אותם כשירים גם להחליט אם הם מעדיפים לצפות ב"ארץ נהדרת," בתכנית תחקירים או בסרט תיעודי על  מיה מנחם ממנחמיה, האוספת שבשבות רוח. אם אסף מעוספיה, ג'מיל מגמלה, ותמי מתמרה בוגרים דיים לשלשל פתק אל הקלפי, שיקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא, אין להם גם צורך בוועדת פטרונים ש"משדרת בשבילך" או "מיידעת אותך" כדי לקבוע להם מה הם יראו בערב אחרי העבודה.

הטיעון הפטרוני לא רק צבוע ומתנשא - הוא גם מביס את עצמו. הביורוקרטיה של המדינה מפגרת תמיד אחרי ההתפתחויות. היום אנו נמצאים על סיפו של עידן חדש. העיתונות הכתובה כבר חשה את האדמה רועדת תחת רגליה, וגם בטלוויזיה וברדיו כבר מריחים את המהפכה. בעוד שנים ספורות אנשים עדיין יצרכו חדשות, בידור, פרשנות, הומור וסטירה באמצעות עיתונים, רדיו וטלוויזיה - הצרכים האנושיים הרי לא השתנו - אך אלו יגיעו אליהם בדרכים אחרות, ישירות וגמישות יותר.

לא לתקשורת ולא לפוליטיקאים יש יכולת לעצור או לשנות את תוואי ההתקדמות - אך לפוליטיקאים הייתה כאן הזדמנות נדירה לזכות ברצון טוב ובאשראי. המערכת התקשורתית-פוליטית בישראל אינה מסע אל הלא נודע בסוואנה האפריקנית אלא מרוץ מכוניות טראנטע בכיכר המדינה: כולם מסתובבים וחוזרים די מהר לאותה נקודה, ופוגשים אותם אנשים. אין הרבה למעלה, אין הרבה למטה ואין הרבה שינויים. למערכת הפוליטית, הייתה כאן אפשרות להצטייר כמי שמבינה את רוח הזמן. במקום, בחרו נציגיה להצליף בסוס הגווע של התקשורת הישנה - להראות להם מי בעל הבית ומה קורה כשמישהו מתחצף לפוליטיקאים. זה היה ניצחון פירוס, וטעמו המר יעמוד בפיהם של 'המנצחים' לשנים ושנים.
ועוד משהו...


תגובות

עד כה: 233 תגובות ב-83 דיונים

הוספת תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

אין לפרסם באתר nrg תגובות המפירות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות גזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות המעודדות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפירות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר nrg שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו וכן למסור את פרטי כותב התגובה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר

סגור
מעדכן תגובות...
 • 81.

  פעם ראשונה שאני מסכים עם הקפיטליסט!

  רו"ח ירוק , 26/12/11 14:06

  וואווו!!!
  זו פעם ראשונה!
  מה קורה לי אולי אני חולה?
  :)
  כמובן שהגיונית ניתו לשער מדוע זה קורה: הקפיטליסט דוגלים בעיקרון על שנקרא: חוסר התערבות או שוק חופשי וממש לא משנה מיהו ומהו השוק...
  אני דוגל בחופש עיתונות והסרת צנזורות (למעט במקרים בטחוניים מסויימים בהם הנזק מהחשיפה גדול מהתועלת בה).
  הופס - השקת אינטרסים.


  הגב לתגובה זו

 • 80.

  off topic אבל קיימתי את הבטחתי ופרסמתי את הנתונים באשר לאנרגית השמש

  אבי בליזובסקי , 25/12/11 16:19

  שאתם אוהבים לשנוא.
  תקציר הרצאה שהתקיימה ביום שני שעבר במסגרת מועדון השבבים הישראלי. המרצה הוא גיא סלע, מנכ"ל סולראדג'.
  http://www.hayadan.org.il/no-avoidance-of-solar-panels-261211

  הגב לתגובה זו

  • אף אחד לא שונא את אנרגיית השמש

   אזרח , 25/12/11 21:55

   כולם מצפים, מקווים, מחכים ומייחלים ליום שבו יהיה אפשר להתבסס על השמש כמקור אנרגיה זול ואמין.
   עד שהיום הזה יגיע, אני מעוניין שלא ישדדו את כספי וימסרו אותו לעסקנים (כמו המנכ"ל המכובד שאתה מצטט בלינק) שרק עושים רוח, בתמורה ל"טכנולוגיות אנרגיית שמש" שלא מחזיקות מים.

   הגב לתגובה זו

   • הוא לא עסקן, מדובר בחברה שמגובה בקרנות הון סיכון לא בעסקי אוויר

    אבי בליזובסקי , 26/12/11 11:33

    אף קרן הון סיכון שפויה לא תשקיע במשהו שאין לו שוק או שהשוק שלו תלוי על בלימה רגולטורית.
    אתם פשוט מאמינים לשקרים שלכם כאילו מדובר באנרגיה יקרה, עד שאתם לא מסוגלים להסיר את הכיסוי מהעיניים ולראות את האמת.


    הגב לתגובה זו

    • כמובן, אף אחד לא ישקיע במשהו שתלוי רק ברגולציה

     אזרח , 26/12/11 12:35

     בגלל זה חברות סלקום, אורנג', שותפויות חיפוש הגז והנפט, יס, הוט, ערוץ 2, ערוץ 10, כל הבנקים (ואפשר להמשיך את הרשימה הזו עוד הרבה) - מעולם לא קמו. החברות האלו לא קיימות. אף אחד לא ישקיע בדבר כזה, ועוד ייקח בתור מנכ"ל מישהו שהתכונה המרכזית שהוא מביא לשולחן היא קשרים. פשוט טירוף, לא עושים דברים כאלה.

     נו באמת.

     אם אתה מאמין שהטכנולוגיה הסולארית הנוכחית בשלה, ואפשר להפיק ממנה אנרגיה בעלות סבירה, שתפחית את הצורך בשימוש בדלק מאובן - אתה צריך לדרוש את הפסקת הסבסוד הממשלתי, שהרי אם טענותיך נכונות אין בו כל צורך.
     אבל אתה לא עושה זאת, אתה דורש עוד ועוד כסף ציבורי.

     הגב לתגובה זו

 • 79.

  הדרך לשוק תקשורת חופשי עוברת בהריסת הקיים

  דוד , 25/12/11 02:55

  אמצעי התקשורת הקיימים הם פועל יוצא של התערבות ממשלתית בוטה ועם פתיחת השוק הם ייהנו כמובן מיתרון לא הוגן. לכן, הדרך לשוק תקשורת חופשי עוברת בהריסת הקיים, ונאמר אם כך לביבי, המתחיל במלאכה אומרים לו גמור, גמור את ערוץ 1 ו-2, את גלי צה"ל ואת קול ישראל, ותן לשוק לעשות את שלו מטבולה ראסה.

  הגב לתגובה זו

 • 78.

  אלו שבחרו בקצב לנשיא המדינה.....

  צופה , 24/12/11 19:40

  מדכא לראות מי שולט במדינה הזו.
  חוק צינון לאנשים מוכשרים שלא יתפסו את מקומם, תקשורת שלא תחקור ולא תפשפש במעשיהם, מינוי מקורבים וקרובי אינטרסים, מערכת משפטית ללא שיניים וזו רק רשימה חלקית.
  נמוכי הקומה שמנהיגים את המדינה בדרך למדינת העולם הרביעי.
  אזרחים התעורו פן יהיה מאוחר.


  הגב לתגובה זו

 • 77.

  מה ערוץ 10 לא משדר

  VIDEO , 23/12/11 13:34

  http://www.youtube.com/watch?v=rnzN8_wLahw

  הגב לתגובה זו

 • 76.

  ההצגה של המקור בערוץ 10 והעובדות האמיתיות במבט שני

  אולפן טלוויזיה, שולחן עם תאורה דרמטית על רקע שחור ותפאורה של קלס , 23/12/11 11:18

  להלן מכתב תגובה של איתי לנדסברג , מנהל מחלקת התעודה והתחקיר בערוץ הראשון ועורך התכנית "מבט שני" , לתחקיר של תכנית "המקור" בערוץ 10 מאמש:

  1. אולפן טלוויזיה, שולחן עם תאורה דרמטית על רקע שחור ותפאורה של קלסרים על השולחן. מאחוריו יושב הכתב שטוען שקרא אלפי דפי פרוטוקול, צפה בכל הראיות וקרא את כל פסק הדין. תאמינו או לא....זה קרה בתוך שבועיים שלשה של צילומים ועריכה...תאמינו או לא הוזמנתם אמש למופע אימים.

  2. הנה תשובות לטענות שהעלתה ההצגה של ערוץ 10 %u2013 או בשפתו של הבלוג של רביב דרוקר "כל זה נועד כדי למשוך אתכם לצפות בתכנית".

  3. אולי קודם מה לא ראינו מבחינת העובדות, הראיות הממצאים בזירת הרצח וצילומי השחזור והחקירות ...מה לא ראינו כי אולי היה מעלה סימני שאלה ופוגע בתיזה של עורכי המקור...למשל הטענות הקשות כלפי ערוץ 1 שנתן "במה" ל"גרסה של ההגנה" %u2013 אלא שבדרך לתיזה הזאת נתקלו עורכי המקור בערוץ 10 , זה הערוץ שבו הם משדרים ואשר שידר את סרטו של שרון גל...אופס ("או בשפתם "השתתף בחגיגה").

  אז מזמינים את שרון גל לאולפן ומבקשים שיכה על חטא ולמרבה הפלא העיתונאי עומד על שלו. הוא פנה למומחים, הוא העלה ספקות עיתונאיים בסרטו...אבל "צריך לעבור לפרסומות...". כמובן.

  4. מדוע לא הותקפו מנהליו ועורכיו הראשיים של שרון גל? כן כן אלה בערוץ 10 שחשבו שזה לגיטימי לבדוק את השאלות שהעלה בסרטו למרות מה שהמשטרה אומרת? אבל הפרנסה חשובה אז תוקפים את גל אישית. הוא הרי שידר ביוזמתו ושדד את מסך ערוץ 10 לבדו.

  5. ועוד שידור של ערוץ 10 שהמקור פשוט מתעלם ממנו: ערוץ 10 שידר ב 2007 במהדורת החדשות המרכזית שלו את הסקופ של שרון גל ובה עדות נהג שלקח שלשה נערים טרמפ מצומת קצרין כשעה לאחר הרצח ושמע אותם מדברים. אחד מליט את פניו בידיו ואומר לפי העדות "מה עשיתי" , אבל חבריו משתיקים אותו מייד "שתוק זה מאחורינו". הנהג הוריד שניים מהם בצומת כוח שם נמצאה אחר כך גם חולצה מגואלת בדם בידי השוטרים. פרט שהמשטרה לא המשיכה בחקירתו. מדוע? את המקור זה לא משרת אז מתעלמים.

  בהמשך הובאו שלשה ילדי ישיבה למסדר זיהוי והנהג אמר למשטרה שאלה לא הילדים שהוא לקח, אבל המשטרה זנחה את כיוון החקירה הזה. וגם המקור זנח את העובדות ששודרו אצלו בבית. אבל בואו נתקוף את ערוץ 1 ואת מבט שני.

  6. "המקור" של ערוץ 10 לא מתייחס כלל לחוקר המומחה לוידאו וסאונד דורון בלדינגר. גם לא פנו אליו לראיון ולכאורה הם מציגים מצג שווא שעל פיו כל הראיות שהוצגו בערוץ 1 הן של חיים סדובסקי. ולא היא.

  7. את חיים סדובסקי תוקפים אישית. מיקי הוא הרי דוקטור לכל דבר ועניין אבל אותו מעניין התואר של סדובסדקי שאינו רלוונטי לראיות ולעובדות שמציג האיש על פרשת רצח תאיר ראדה. לראיות שמנסה סדובסקי להציג אין אוזן. אבל אין למיקי בעיה לתקוף אותו שוב ושוב בביטויים גסים.

  8. מופע האימים נמשך בטענה שערוץ 1 לא בדק את הדברים שהביאו לפניו אלכס פלג, חיים סדובסקי ודורון בלדינגר. אבל הסרטים והכתבות בערוץ 1 מציגים עשרות ראיות שאין להן תשובה ואין להן זכר בהמקור:

  ערוץ 10 לא מתייחס בכתבה לשורה של ראיות: השערות הארוכות בכף ידה של תאיר, בדיקות הדי אנ איי של מספר שערות שאינן של תאיר ולא של רומן, העובדה שלא נמצא די אנ איי של רומן בזירה, העובדה שאין סימני דם של הילדה על נעליו של רומן גם לא חומר ניקוי, אין טביעות נעליים של רומן בשום מקום בזירה וטביעות הנעליים על מכנסי המנוחה מעוררים ויכוח קשה לגבי מהימנותן, אבל איך זה שיש, אם אכן יש טביעות רק על המכנסיים ולא על הרצפה? העדויות באתר האינטרנט של בית הספר לגבי החרם על תאיר, עדויות מהטלפון הסלולרי שלה לגבי החרם החברתי, היעדר הבדיקות של המחשבים של הילדים ששלחו את ההודעות באתר, עדויות ממכשיר סלולר של רומן לגבי מקום הימצאו בשעת הרצח, כשישים טביעות אצבעות שנמצאו בזירה ולא נבדקו וכנראה לא הוכנסו למאגר הארצי, טביעות נעליים של ילדים על הדם, טביעות נעליים על האסלה והניאגרה והקיר לתא הסמוך מס 3 שבית המשפט אומר לגביהם שאין לו תשובה של מי הן וגם התביעה אומרת שלא מצאה של מי הן. כל אלה נעלמו, הועלמו מהמקור. חלילה הן היו מעוררות סימני שאלה גם בפיהם.

  9. שאלת המניע לא מטרידה את המקור, אבל בית המשפט קובע שאין לו הסבר למניע. גם לתביעה אין הסבר למניע. אצל המקור זה לא מעורר שום ספק ושום סימן שאלה.

  10. אל הרקע המקצועי של חוקר הוידאו וקול המהנדס דורון בלדינגר לא מתייחסים בהמקור. זה לא נוח לתקוף מומחה שמופיע בבתי משפט השכם והערב ואין דרך מקצועית לסתור את ממצאיו.

  11. ערוץ 10 ערך בקצב רצחני את השחזור של הרצח בלי לתת לצופה לראות את ההכוונה של השוטרים ואת הבלבול של זדורוב. סצינה של ארבע דקות שבה מתלבט זדורוב לאיזה שירותים להיכנס ובאיזו קומה, נחתכה לעשר שניות. כך למעשה הפך התהליך לכזה שיש בו מייד מסקנות של רוזנטל בלי לתת לצופה להתרשם ממה שקרה באמת בעת השחזור.

  12. ערוץ 10 מציג את שחזור הרצח של זדורוב מול המדובב כשלתנועות הסכין מתווסף סאונד של תופים דרמטיים כאילו זו הייתה שיטת הרצח בעוד העובדות מצביעות על רוצח שמאלי ובכיון דקירה אחר, וסימני מאבק וחתכים נוספים על גוף הילדה צווארה ולחייה לא מוזכרים כלל וכלל.

  13. ערוץ 10 לא מתייחס כלל לשבעה מוקדי הדימום שנמצאו בגולגולת הילדה מאחור - סימנים לתקיפה של עוד אדם.

  14. ה"מומחה" ירון שור שלא התראיין גם להמקור וסירב להתראיין גם למבט שני . לכאורה הוצג כמומחה בין לאומי לטביעות נעליים אלא שהאיש בעצמו אומר בחקירתו שהוא לא קובע היכן יש או אין טביעת נעל אלא רק משווה.

  15. רוזנטל מתלונן נגד מבט שני שלא ציטט מפסק הדין %u2013 שקר. ציטוטים נרחבים נמצאים בכתבתה של מיכל קפרא שאורכה דומה אגב לאורך הכתבה של רוזנטל %u2013 35 דקות.

  16. רוזנטל מצטט משיחת האולפן שנערכה בין עורך מבט שני איתי לנדסברג והמנחה קרן נויבך לבין התובעת ובה נשאלה הגברת אם זה לגיטימי לשקר לנחקר בסוגיות של מציאת די אנ איי, טביעות אצבעות ופוליגרף כ"תרגיל חקירה"? אבל בעריכה מגמתית משאיר רוזנטל רק את קצה השאלה כדי להוכיח את טענתו לממצאי הפוליגרף כפי שהוא והמשטרה מבינים אותם ולא כפי שהתרחשו באמת (ראו קובץ התגובה המלאה לערוץ 10 בעניין זה וציטוט דבריו של החוקר המשטרתי שמאשר בבית המשפט שהטחת ממצאי הפוליגרף בזדורוב היו "תרגיל חקירה".)

  17. המקור מבכה את העובדה שערוץ 1 "נתן מסך" לסרטם של החוקרים הפרטיים...על זה אפשר לומר רק זאת: המסך לא שייך רק לשניים שלושה עיתונאים בערוץ 10 שיש להם דעה על כל דבר והם יודעים מה צריך לעשות ואיך כל בעל תפקיד בישראל מהרמטכ"ל, השרים וראשי הממשלה צריך לנהוג בכל יום והכל עניין . רק אצלם נמצאת החכמה והידע ורק להם מותר להטיח בכל אחד את הביטוי "שקרן". "לא רציני" ועוד ביטויים לא מחמיאים כלפי קולגות וכלפי מי שהשקיעו ארבע שנים מחייהם כדי לפענח את רצח תאיר ראדה.

  18. ובכן %u2013 המסך הציבורי שייך לציבור ומוקרנים בו סרטים ותחקירים של יוצרים שונים. אם אין בהם הסתה, או דיבה וממצאיהם מעידים על עניין לציבור אנחנו משדרים ומשדרים גם את בדיקת הממצאים כפי שעשינו.

  19. מבט קצר הצידה באתרי האינטרנט מגלה שדווקא המקור חוייב בימים אלה ב 40 אלף ש"ח פיצוי לרן ארז על הטחת דברים שקריים בפניו בתכניתם. טובל ושרץ בידו.

  20. כדאי לציין שערוץ 10 לא ערך את הסרט שלו סתם, אלא רק לאחר שאנחנו בערוץ 1 שידרנו את תכניות מבט שני המעלות ספיקות ושאלות לגבי החקירה השחזור ומה שהתנהל בבית המשפט. העלינו זאת עם כל הזהירות וסייגנו בתחילת התכנית הראשונה כי אנו מודעים לכך שבית המשפט הרשיע ולמרות זאת אנו מביאים גרסה שונה כיוון שהדברים מחייבים את ידיעת הציבור.

  21. אבל נראה כי לאחר שהפרקליטות והמשטרה שלחו אל המקור את החוקרים שלהם. מה שהם לא הסכימו לעשות בתחקיר של ערוץ 1 , אימצו בהמקור את גרסת המקורות שלהם. ללא הסתייגות וללא סימני שאלה. לבלוג של דרוקר אין ספק שזדורוב הוא הרוצח למרות שרוזנטל אומר בסוף המשדר שהוא אינו מתיימר לקבוע אם זדורוב אשם או לא, אלא רק בית המשפט. אז תחליטו חברים %u2013 אתם קובעים או בית המשפט?

  22. לנו יש ספיקות ושאלות . גם לציבור. מה לא לגיטימי בזה?

  23. אנו מצרפים את הקובץ שנשלח לערוץ 10 ולא צוטט במלואו כמובן ובו תשובות לכל השאלות שהעלו תחקירני המקור.

  איתי לנדסברג

  עורך מבט שני בערוץ הראשון

  http://www.iba.org.il/spokesman/

  http://rotter.net/forum/gil/20103.shtml#90

  http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=151365

  הגב לתגובה זו

 • 75.

  החדשות: חופש הביטוי על פי ח''כ יריב לוין

  הצעות החוק שלו אמורות לשנות לשיטתו את שליטת השמאל בתקשורת , 23/12/11 11:11

  ח"כ יריב לוין (ליכוד) לא מרוצה מהתקשורת, מבג"ץ ומהשמאלנים בכלל.

  הצעות החוק שלו אמורות לשנות לשיטתו את שליטת השמאל בתקשורת. פוקס ניוז הישראלי של שלדון אדלסון, החלשת נציגי הציבור בדירקטריונים של חברות החדשות ופוליטיזציה של בג"צ. לא מסכימים? כנראה שאתם לא ציונים מספיק.

  חברי כנסת נוהגים לטעון שטוב להם היכן שהם נמצאים, שהם לא זקוקים לקידום, שהכנסת היא פסגת השאיפות. הם כמובן לא יסרבו לתפקיד של שר, אבל גם עכשיו הכול בסדר. טוב תודה.

  יריב לוין עושה רושם של אדם אמביציוזי, אבל כאשר הוא טוען ש"הכנסת היא פסגה, המקום שבו היכולת שלך להשפיע ולעשות היא משמעותית מאוד", אפשר להאמין לו. לוין הוא אחד המחוקקים האפקטיביים ביותר בכנסת האחרונה.

  על שמו בין היתר: חוק משאל העם על העברת שטחים, החוק לשלילת הזכויות של חברת הכנסת חנין זועבי וחוק ביטול "הלכת אפרופים", שקבע נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, פסיקה שהייתה לה השפעה עצומה על תחום דיני החוזים.

  הצעת החוק האחרונה מטעמו, העוסקת בחברות החדשות של ערוץ 2 ו-10, ושבימים אלה מונחת על שולחן הממשלה, עשויה להשפיע רבות על מהלך הדברים. השינוי שלוין מציע קשור לאחד הצמתים החשובים של התקשורת הישראלית %u2013 מינוי המנכ"לים של חברות החדשות.

  מנכ"ל חברת החדשות הוא העורך הראשי שלהן. הוא מחליט על העסקת כתבים, מגישים ופרשנים; הוא קובע בסופו של דבר את הקו הכללי של הסיקור, שזוכה למיליוני צופים בישראל.

  המינוי של האדם המשפיע הזה נקבע כיום על ידי דירקטוריון חברת החדשות, המונה עשרה חברים. בדירקטוריון חברים שישה נציגים של בעלי המניות בערוץ ועוד ארבעה נציגי ציבור, אלה הם נציגי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

  כדי לבחור מנכ"ל לחברת חדשות דרוש כיום רוב של 75 אחוז (שמונה חברים), כלומר צריך להיווצר קונצנזוס רחב בין כל הדירקטורים על זהות המנכ"ל.

  הצעת החוק של לוין, אם תעבור בכנסת, משנה את המצב, כך שהמנכ"ל יוכל להיבחר ברוב רגיל. המשמעות היא שבעלי ההון יוכלו להחליט בעצמם על המינוי, על פי הסכמה בינם לבין עצמם, וחמישה דירקטורים פרטיים יוכלו לגבור על הארבעה של הציבור. לצד זאת מבקש לוין לקצר את משך זמן הכהונה של מנכ"ל החברה לשלוש שנים במקום חמש כמו היום.

  ההצעה הזו (שכתבת "דה מרקר" אופיר בר זהר מסקרת אותה באופן צמוד) כבר זכתה למבקרים חריפים, ביניהם שלום קיטל, לשעבר מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2, ויצחק לבני, לשעבר יו"ר הדירקטוריון של חברת החדשות של הערוץ.

  גם שרים מהליכוד, כמו דן מרידור ובני בגין, הצטרפו למתנגדים. מועצת הרשות השנייה מסרה כי "כל חברי המועצה הביעו עמדה נחרצת וחד משמעית כי ההצעה אינה ראויה ונוגדת את העיקרון הבסיסי של שמירת האינטרס הציבורי על ידי נציגי הציבור".

  משיחות עם גורמים המעורים בחברות החדשות עולה כי שוררת שם חוסר שביעות רצון כללית מההצעה החדשה. אבל מקרב העיתונאים של ערוץ 2 היה קשה למצוא מישהו שיתבטא נגדו. עבורם מדובר ביציאה ישירה נגד המעסיקים הנוכחים ואולי גם נגד כמה מעסיקים עתידיים.

  בניגוד למתנגדיו, טוען לוין כי החוק הזה יאפשר חופש גדול יותר למנכ"ל, כי הוא יוכל להיבחר על בסיס בריתות מגוונות בין חברי הדירקטוריון: "ברגע שאתה מקטין את הרוב לרוב רגיל דווקא, המנכ"ל לא צריך את כל בעלי ההון, כי בשביל רוב לקבלת הארכת כהונה הוא צריך לפעמים רק שישה דירקטורים מתוך עשרה, כלומר הוא צריך רק בעל מניות אחד (למשל בעל מניות עם שני דירקטורים - א"א). גם בין בעלי ההון אתה יכול לראות שיש חילוקי דעות לא מעטים".

  יאיר לפיד החוצה

  "מה שמאפיין את שלטון הליכוד מאז שנת 1997 הוא היכולת שלנו להתאושש ממפלות קשות. אבל יש הבדל בין לחזור ולקבל את אמון הציבור לבין לשלוט", מסביר לוין את הרקע לחוק, "ושם זו כבר אופרה אחרת לגמרי.

  "בעיניי המטרה היא לא לעלות לשלטון אלא לשלוט;השלטון הוא אמצעי. כשאתה בשלטון אתה צריך לקדם את הדברים שאתה מאמין בהם, אחרת אין טעם בעשייה הציבורית.

  "מאז שהימין הפך לרוב ולדומיננטי בציבור וכפועל יוצא בכנסת ובממשלה יש כוחות באופוזיציה, ובשמם המפורש %u2013 השמאל, שמנסים לייצר לעצמם אלטרנטיבות השפעה, כי במגרש הציבורי הם לא מצליחים לייצר רוב. אפשר לראות את זה בעיקר במערכת המשפט ובתקשורת".

  הטענה שהתקשורת שמאלנית נשמעת כבר שלושים או ארבעים שנה. בעבר בכל פעם שנכנס מנכ"ל חדש לרשות השידור הוא מצהיר מחדש שהוא הולך לעשות מהפכה נגד הטלוויזיה השמאלנית.

  "אני יכול לתת כמה וכמה דוגמאות, למשל מהדורת החדשות של ערוץ 2. ליאיר לפיד יש אג'נדה פוליטית ברורה מאוד, והוא גם לא טורח להסתיר אותה, לזכותו ייאמר, והיא בעייתית מאוד על רקע האפשרות שהוא ייכנס לתוך המערכת הפוליטית. עובדה שכלום לא נעשה והוא ממשיך לשדר.

  "ניקח את הרכב הפרשנים. אני חושב שאמנון אברמוביץ' הוא פרשן מצוין, עיתונאי מצוין, אבל לא יכול להיות שהוא לבד. אנשים אחרים הם לא פחות טובים, ואני לא אמרתי שרק הם יהיו, אלא שגם הם יהיו.

  "אני מחכה ותוהה איך לא מזמנים אחד-אחד, את כל בכירי הממשלה הנוכחית, למשל את איווט ליברמן ושואלים אותו 'איך אתה לא בונה במעלה אדומים מאז שאתה שר בממשלה?'. כל הזמן מזמינים את אהוד ברק
  ואומרים לו 'איך אתה יושב בממשלה הזו שכל הזמן מוותרת לפלסטינים'. למה לא שואלים את השרים בזעקות שבר: 'למה אתם לא בונים במעלה אדומים?'. אלה לא תחושות בטן, זו המציאות".

  "בוא ניקח לדוגמה את הסיקור של מצרים. בערוץ 2 במוצאי שבת היה פאנל פרשנים: צבי מזאל, רוני דניאל, אמנון אברמוביץ, ישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ. עוזי דיין מהליכוד היה בערוץ 10. לא היה שום ערבי למשל.

  "אתה נותן דוגמה נקודתית שמעידה על הכלל. הכלל הוא שיש לנו ערב-ערב את אותם אנשים. גם הדעות של מגישי החדשות הן ברורות. אם יש שינוי זה ברמה של כתבי השטח. הבעיה הגדולה נמצאת בהגשה, בעריכה ובפרשנות, בדיוק שלושת הדברים שמנהל חברת חדשות משפיע עליהם".

  רישיון לשלדון

  לוין רואה רחוק יותר מחברות החדשות של ערוץ 2 ו-10. בקרוב כל שיטת הערוצים בישראל תעבור מהפכה, משיטת זיכיון לשיטת רישיונות. לאחר שיושלמו תהליכי החקיקה, יוכל כל בעל הון בישראל לקבל לרשותו ערוץ טלוויזיה בתנאים נוחים הרבה יותר מאלה שקיימים היום.

  שלדון אדלסון מפעיל הערוץ יהיה צריך להוכיח שיש לו מספיק הון עצמי, אבל יהיה כפוף פחות לרשות השנייה ולהגבלותיה. ברוח עקרונות השוק החופשי חסידי שיטת הרישיונות גורסים כי ככל שיותר אנשים יוכלו לקבל בעלות על יותר ערוצים כך יגדל חופש הבחירה והפלורליזם.

  הגורם הרציני ביותר שכבר נטען כי הוא מעוניין להקים תחנה כזו הוא המיליארדר שלדון אדלסון. אדלסון המוציא את החינמון "ישראל היום", המזוהה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל גם חברת החדשות של אדלסון תהיה כנראה כפופה לדירקטוריון, בדומה לערוצים 2 ו-10 היום.

  אמנם הצעת החוק של לוין מתייחסת לחברות החדשות הנוכחיות, אבל למעשה כבר מכינה את הקרקע לכך שהדירקטוריונים לעתיד לא יפריעו יותר מדיי לבעלי הערוצים החדשים.

  "התוצאה הסופית היא שהרשות השנייה לא מפקחת; הם לא מצליחים לעשות את העבודה", טוען לוין, "החשש הוא שהחברות החדשות יקומו ויכפו את השטנץ הזה גם בחברה השלישית והרביעית, והמצב הזה יהיה חסם של כניסת כוחות נוספים. האדם שרוצה לפתוח תחנה לא ייכנס לעניין, ואני בעד שייפתחו כמה שיותר תחנות".

  איך מה שאתה עושה קשור לאדלסון?

  לא קשור.

  ב"ישראל היום" נכתב שהצעת החוק שלך היא סלילת דרך לפוקס ניוז הישראלית.

  "אני אשמח מאוד אם תקום 'פוקס ניוז' ישראלית. אני אגיד דבר פשוט: מעולם לא נפגשתי עם שלדון אדלסון. אני בעד שאנשים יבואו עם השקפת עולם קרובה יותר לשלי ויקימו ערוץ חדשות שישים את הדגשים בדברים שאני מוצא אותם חשובים".

  אפשר לטעון שמה שמעניין אותך זה לא גיוון אלא להכניס את האג'נדה שלך. אם מעניין אותך גיוון, תדאג שייכנסו לדירקטוריון אתיופים, רוסים, ערבים, חרדים.

  "אל תפרש אותי. אני אגיד במפורש: אני בעד פלורליזם של אלטרנטיבות. אני לא בעד שיהיו חמש תחנות אותו דבר, אלא שתהיה תחנה אחת שמקפידה על איזון מלא ותחנה אחת שנוטה למקום אחד ואחרת למקום אחר. זה הפלורליזם האמיתי.

  "לכן אני חושב שהצעת החוק שלי חשובה כל כך: היא משלימה את המהלך של הרישיונות; היא לא מייצרת חמש תחנות שהן תאומות סיאמיות ובכולן יש איזון".

  בשביל שיטת הרישיונות העתידית שווה לפגוע בחדשות הנוכחיות?

  "אנחנו מחכים כבר עשר שנים. מי שחושב שהמצב עכשיו טוב מתנגד לכל שינוי. אני חושב שהמצב גרוע כל כך שכל שינוי יהיה שינוי לטובה".

  ידיד הפרינט

  לוין, כפי שאפשר לראות, אינו מסתיר את השיקולים האידיאולוגיים שלו. אבל ההשפעה המיידית של החוק קשורה קודם כול למערכת היחסים בין בעלי המניות לעיתונאים. הוויכוח האחרון היה לפני כארבע שנים, סביב מינויו של רפי גינת למנכ"ל חברת החדשות של הרשות השנייה.

  גינת היה המועמד המועדף על בעלי המניות בחברה, בין היתר על מוזי ורטהיים, מבעלי "קשת" ואודי אנג'ל, מבעלי "רשת".

  "נציגי הציבור בדירקטוריון התנגדו נחרצות לגינת. יו"ר דירקטוריון החדשות יצחק לבני אמר אחר כך בריאיון לארי שביט ב"הארץ", כי "חשבתי תמיד שהנושאים שגינת מצא לנכון לבדוק ולבקר לא היו קשורים לבעלי ההון הגדולים. ב'כלבוטק' הוא עוסק בעבריינים קטנים ובינוניים; לא בבנקים, לא בגופים כלכליים גדולים. ואם הוא לא עוסק בהם, הוא לא עושה את עבודתו".

  אבי וויס, המנכ"ל הנוכחי, התמנה לתפקיד לאחר חודשים ארוכים של מאבק. לבני מצא את עצמו בבית לאחר שכהונתו לא הוארכה.

  נציגי הציבור, לא משנה מי הם, מייצגים באופן עקרוני את הציבור. אם זה כל כך חשוב לך, תחשוב על מנגנון שיחזק את הציבור. למה לחזק את בעלי ההון?

  "כי אני רוצה תחנות מגוונות. אני לא רוצה קומיסר דעת כזה או אחר שיכפה את דעתו. אני רוצה מגוון. אני רוצה תחנה אחת שתשדר בקו מסוים ותחנה שתשדר בקו אחר, בדיוק כמו שיש במערכות העיתונים.

  "למה שלא נמנה נציגי ציבור במערכות העיתונים? למה שלא נמנה נציג ציבור במערכת של 'מעריב' ובמערכת 'ידיעות אחרונות'? ולמה שלא נמנה נציג של הרשות המקומית במקומונים?".

  אתה מגדיר את עצמך כקפיטליסט? אתה מציג כאן תמונת עולם אידיאלית מאוד שבה שיטת הרישיונות תביא פלורליזם. אבל בשיטת הרישיונות יהיו כמה בעלי הון חזקים, כמו למשל אדלסון, שהמשאבים שלו הם בלתי נדלים. הם ישתלטו על הזירה, כמו שקורה עכשיו בפרינט.

  "הליכוד שם תמיד לנגד עיניו את הנושא של משק חופשי וצדק חברתי, כמו שמשה כחלון עושה בנושא הסלולרי.

  "זה דוגמא לאיזון הנכון. אתה נותן לחברות לעבוד, אתה רוצה שהן תרווחנה עד למקום שבו יש פגיעה באינטרס הציבורי, שמחייבת התערבות. זה לא סוציאליזם ולא קפיטליזם. כן אני בעד לפתוח את זה, ואחרי שזה ייפתח אפשר לעשות תיקונים כאלה ואחרים. אבל יש דבר שאני אומר במפורש: הנבואה לא ניתנה לאף אחד. מה שיש היום הוא לא טוב".

  לצד הצעת החוק הזו, לוין הצליח למצוא את עצמו מעורב בעוד יוזמת חקיקה בעלת השפעה גדולה על התקשורת, הפעם מצד משרד האוצר. עד היום הממשלה משלמת מדי שנה כשבעים מיליון שקלים לעיתונות המודפסת עבור פרסום מודעות ממשלתיות. הפרסום בעיתונות הוא על פי חוק מנדטורי, ומשרד האוצר הציע השנה לצמצם את היקף הפרסום בכעשרים מיליון שקלים ובמקום זאת לפרסם באינטרנט.

  מדובר בחיסכון למשלם המיסים ועם זאת מכה לעיתונות המודפסת. אתר ביקורת התקשורת "העין השביעית" דיווח כי המוציאים לאור לחצו על חברי כנסת ולוין, מתוקף תפקידו כיו"ר וועדת הכנסת, פיצל את הסעיף הזה מחוק ההסדרים ומעכב אותו אצלו עד להודעה חדשה.

  לוין מסביר את העיכוב בכך ש"אני נאמן לשיטתי, שהתקשורת צריכה להיות פלורליסטית ורחבה. אני מאמין שצריך הרבה כלי תקשורת. יש חשד שהחוק הזה יכול להביא לסגירתם של עיתונים. זה מראה שהגישה שלי קוהרנטית".

  או שאתה רוצה להיות בסדר עם העיתונים אחרי שאתה מסתכסך עם הטלוויזיה.

  "לא, ממש לא. אני חושב שהנושא הזה יש לו צד כלכלי, ולכן ראוי שהוא יהיה חלק מחוק ההסדרים, אבל בגלל שההשפעה שלו גדולה כל כך הוא מחייב דיון נפרד. אני החלטתי לפצל אותו מחוק ההסדרים עד שיובאו לפניי כל הנתונים ואשתכנע שהחוק הזה לא יגרום נזק שאי אפשר לתקן. מאז שפיצלתי אותו האוצר לא נתן לי מידע חדש, ולכן הוא על השולחן".

  פוסט ציונות

  לוין (41), נשוי, אב לשלושה ומתגורר במודיעין, הוא בן למשפחה ליכודניקית ופעיל במפלגה מגיל צעיר. הוא יודע ערבית בעקבות שירותו במודיעין, צופה באלג'זירה ואף טוען כי "בחלק מהמקרים כבר עדיף לראות שם, וזו לא מחמאה גדולה (לחדשות הישראליות - א"א)".

  החוק של לוין בתחום החדשות היא חלק ממאבק שלו בשני הממסדים: התקשורת והמשפט. לכך מוקדשת רוב העבודה הפרלמנטרית שלו.

  רק לפני כמה ימים הוא הגיש הצעה נוספת, על פיה הכנסת תבחר את נשיא בית המשפט העליון במקום הוועדה למינוי שופטים. הצעתו, אם תעבור, תשנה באופן רדיקלי את כל מערכת האיזונים הקיימת בין הרשות השופטת למחוקקת.

  אתה טוען שבג"ץ פולש לתחום הרשות המחוקקת. איזה דברים בג"ץ מנע בדיוק? היו מאות חיסולים ממוקדים. תוואי הגדר זז בכמה מטרים לכאן או לכאן. זו לא קוסמטיקה למדיניות של הממשלה?

  "קח לדומה את פסק דין קעדאן. זה חורבנה של הציונות, הפוסט ציונות בהתגלמותה"

  איך הציונות מתנגשת עם ערבי שגר ביישוב יהודי?

  "מאז ראשיתה מטרת הציונות לא הייתה זכויות האזרח האבסולוטיות, לא השוויון האולטימטיבי. מטרת הציונות הייתה להעלות יהודים לארץ ישראל, ליישב את ארץ ישראל ביהודים, לגאול אדמות. ייהוד הגליל, זו הייתה מטרת הציונות!", לוין דופק על השולחן.

  "היום לפי פסק דין זו אפליה פסולה, זו גזענות. כאשר אנחנו באים ורוצים להעביר חקיקה שהמשמעות שלה תהיה עידוד של התיישבות יהודית בגליל, עידוד ליוצאי צבא, עידוד ליישובי קו עימות, כדי לחזק את האחיזה היהודית באותם אזורים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אז מתערב בג"ץ ואומר שלא נתנו מספיק ליישובים הערבים".

  זה שוויון אזרחי בתוך המדינה.

  "הבעיה שזה הופך לפוסט ציונות מוחלטת, וחוק השבות היא הדוגמה המובהקת לכך. חוק השבות הוא דוגמה לכך שיש מתח בין הציונות לבין השוויון האבסולוטי כביכול של מדינת כל אזרחיה. אני קודם כל ציוני ואני מאמין במדינה יהודית ודמוקרטית. המדינה היא קודם כול יהודית, ותחת המטרייה היהודית אנחנו משתדלים לתת מקסימום זכויות שאפשר לתת. לא את כל הזכויות, כי היהדות והציונות עמדו צעד אחד מעל. בפסיקה של בג"ץ היוצרות התהפכו".

  מאז קום המדינה ישראל לא בנתה אף יישוב ערבי. כשלושה וחצי אחוז בלבד מקרקעות המדינה הם בידי ערבים.

  "אני רוצה לייהד את המדינה, לגאול את אדמותיה, לא לבנות יישובים ערביים ולא לחלק קרקעות לערבים".

  אז הציונות היא אנטי ערביות לפי שיטתך.

  "לא. הציונות היא לא אנטי ערביות. אבל צריך להבין דבר פשוט: אם אנחנו צריכים להשיג רוב דמוגרפי יהודי בגליל, וזו הייתה המטרה מאז ראשית הציונות, אנחנו לא נשיג אותה אם נבנה יישובים ערביים או נחלק קרקעות לערבים".

  וזה מה שבג"ץ לא נותן לך לעשות.

  "בדיוק. זה וויכוח מהותי, עקרוני, שאותו צריך לנהל".

  מה ז'בוטינסקי היה עושה?

  כאשר נשאל לוין היכן הוא ממקם את עצמו ביחס לאגף הז'בוטינסקאי של הליכוד, אלה שמתנגדים להצעות החוק שלו, הוא מצהיר: "אני בא מאותו מקום. דוד של אמי היה על האלטלנה, בגין היה הסנדק שלי. אני יכול להגיד שגדלתי על ברכיו תרתי משמע. קודם כול אני מאוד מכבד אותם.

  "אני חושב שהם טועים אולי בדבר אחד מהותי. תראה כשמנחם בגין אמר שיש שופטים בירושלים לפני 40 שנה הוא לא התכוון שכל פסיקה של אהרון ברק היא קדושה. הוא גם לא ידע לאן בית המשפט יגיע בשני העשורים האחרונים.

  "כשז'בוטינסקי דיבר על סגן ראש ממשלה ערבי הוא ראה בפניו מציאות, שהלוואי ונגיע אליה ואני בעדה, אבל הוא לא דיבר על ג'מאל זחאלקה. בשבילו הוא מציב את קיר הברזל. אצלו ג'מאל זחאלקה לא היה יושב בפרלמנט".

  פעם דיברת עם זחאלקה בכנסת?

  "התנצחתי איתו פעם".

  "אני חושב שאני מבטא את הזרם המרכזי בליכוד", חוזר לוין על ההגדרה הזו כמה פעמים, "הזרם המרכזי זה לא דן מרידור. הם מבטאים עמדה שהיא שולית לגמרי בזרם המרכזי של החברה הישראלית. אבל זה מה שיפה בליכוד: הדיון, חילוקי הדעות".

  אמרת בתחילת הריאיון שהימין לא מצליח לשלוט. הפתרון של שתי המדינות הוא על הנייר בלבד והציבור ימני. באיזה עוד דרך אתה רוצה לשלוט?

  "אני רוצה שתדמיין מדינה שבה ראש הממשלה מותקף כל יום שהוא לא בונה במעלה אדומים. תדמיין לך מדינה שבה אם ראש ממשלה מחליט לעשות תכנית התנתקות יקום בג"ץ ויגיד לו 'לא לקחת בחשבון את זכותנו ההיסטורית על הארץ.

  "לא דאגתם למגורשים למקום עבודה, למקום לגור, ועד אז אנחנו מבטלים לך את ההחלטה'.

  זה היה משנה את כל המפה, והיה משנה את הדרך שאנחנו הולכים בה ושלשמה נבחרנו".

  http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/209/305.html?hp=54&loc=4


  http://rotter.net/forum/gil/20103.shtml#85  הגב לתגובה זו

 • 73.

  התקשורת הישראלית: לא כלב-לא שמירה -ולא דמוקרטיה!

  הקשיבו לראיון של אסא כשר עם אסתי פרז- , 23/12/11 11:09

  צפו החל מהדקה ה 1:07 עד דקה 1:25

  http://www.iba.org.il/bet/bet.aspx?type=aod

  אסא כשר בביקורת קטלנית על התקשורת צמאת הדם והערפדית בישראל,ומה שעשתה לגלנט,על מערכת המשפט המעוותת כולה ,ועל תפקיד היועץ המשפטי בפרט,ועל התיימרותו לקבוע לנו כללי אתיקה כאשר למשרדו ולמישרתו הוא, אין שום כללי אתיקה.

  לשאלתה של אסתי פרז האם אין זה מתפקידה של התקשורת לשמש כלב שמירה של הדמוקרטיה ,הוא עונה לה שהתקשורת הישראלית היא תאום סיאמי של אל ג'זירה, שלא מזמן התגלה לנו שזה ערוץ של נסיך ערבי המשרת את אירן.

  התקשורת הישראלית היא לא כלב,לא שמירה,ולא דמוקרטיה.היא משרתת של אדונים שאיש לא יודע מי שולחיהם ומהן האג'נדות שלהם.


  הגב לתגובה זו

 • 72.

  "תקשורת" מאת ד"ר גיא בכור

  מתי היא הפכה ממקצוע ערכי לסוג של מניפולציה? , 23/12/11 11:06

  אני משקיף אחורה 30 שנה ושואל את עצמי מתי נחרבה התקשורת הישראלית הישנה וההגונה?

  מתי היא הפכה ממצג למצג שווא? מתי היא הפכה ממקצוע ערכי לסוג של מניפולציה? מתי מתו הכללים של תקשורת,כפי שהם קיימים במקומות מהוגנים,ובמקומם הופיעו כללים אכזריים של שליטה ורשעות? ומרוב מועצות עיתונות,אגודות,דיונים מנופחים,אתיקות ולהט מעושה,לאן נעלם המוסר?

  בדיוק לפני 30 שנה,בחודש ספטמבר 1980 נכנסתי לעומקה של התקשורת הזו,כאשר הייתי הכתב הראשון של גלי צה"ל לעיניינים ערביים,ומאז אני מלווה אותה,כבר שלושה עשורים,יום ולילה,עד עצוב לחורבנה,בעיתון "חדשות","הארץ",ברדיו ובטלביזיה.

  למדתי הרבה במהלך השנים,אך הפעם אנסח כאן עבורכם את עשרת הכללים הסודיים של התקשורת הישראלית החדשה.לפנינו התחרה השחורה האופפת את מה שנותר ממנה ;"ניו ג'ורנליזם" אחר לגמרי ממה שחשבתם.כזה שלא מלמדים בשום בית ספר לתקשורת.

  ואיך זה,שאתה,עיתונאי,השואף להצלחה,לא נחרד ממה שתקרא להלן ?

  1.חוק שימור האנרגיה:לעולם לא להעיז ולחשוב אחרת.בתקשורת הזו,כל היומונים,נמכרים כמו לא נמכרים,אמצעי התקשורת הממלכתיים ועוד שני ערוצים מסחריים,החשיבה תהיה תמיד אחידה כמו סרגל.מי שיעז ויחשוב אחרת-יסולק ממנה מיד,ואין גרוע מן העדר התקשורתי.אחד מצטט את השני,אחד מחרה-מחזיק אחרי השני,כעדר כבשים פועות,באותן נוסחאות ישנות ועבשות.

  ניסוח הידיעות,הכותרות,הזמנת המרואיינים,את זה הצופים לעולם לא יראו,אך הכל שבלוני ואחיד כמו במנזר אדוק.ולאיזה כיוון נוטות הנוסחאות? זה הרי ברור,ולכך אחראי החוק השני.

  2.חוק המרחק הפוליטי:השמאל יהיה תמיד המרכז הקובע וממנו מסתעפים ה"קיצוניים".לאיש שמאל לעולם אין אג'נדה,לפרשן נוטה לשמאל לעולם לא תהיה אידיאולוגיה למכור.את זה יש רק ל"אחרים".זה אומר שלאיש מן השמאל,המופיע בתקשורת,יש להתנהג בחייכנות על גבול ההתרפסות,להשתחוות לפניו אפיים ארצה,בעוד שדובר "אחר" יש לשסע ולקטוע בבוז.התקשורת כולה היא תמיד "חברתית" על גבול המרקסיזם,זה המרכז.ברוב המקרים דובריה הלוהטים ביותר הם משום מה דווקא עשירים.הסוציאליזם המעושה בתקשורת תמיד מוכר.

  חמשת הממי"ם - מילים המתחילות ב W -מקבלים פתאום משמעות חדשה :"מי","מה"
  "מתי","מקום","מדוע".

  3.חוק המרחק הגיאוגרפי:תל אביב היא המרכז,כל היתר פריפריה.כלפי דובר ממרכז תל אביב,יש להתחנחן,להיות מוקסמים מניחוחו,אבל כלפי דובר ממקום אחר,יש לנהוג באכזריות ולקטוע אותו מהר,ממילא מה הוא בכלל עושה באולפן?אולי הוא המנקה? דובר מן הצפון ומן הדרום בטלביזיה הישראלית חייב להיות קשור בדרמה פלילית כלשהי,הוא רוצח או נרצח.או שהוא פשוט הגיע לשם בטעות,חסר פנים או שם.המראיינים אכן שמעו שיש מקום שנקרא "ראשון" או "אשדוד",אבל אל המחוזות ההמוניים האלה,שקיומם התקשורתי היחיד הוא בפרסומות של סופר-דיל למיניהן,עדיין לא הגיעו.יהודה ושומרון על פי הכלל הזה זה בכלל בסעודיה.

  4.ברית ההגנה ההדדית:אם מישהו מכלי התקשורת המדוברים מותקף,כל האחרים ייצאו באופן אוטומטי להגנתו.במיוחד חזק המרובע המזין את עצמו:הארץ,גלי צה"ל,ערוץ 10,וה"חינוכית" (להלן - "המרובע").ההגנה ההדדית הופכת את המרובע הזה לסינרגטי,דהיינו חזק מסך כל כוחותיו והוא מצל מעוצמתו על בג"ץ,על הפרקליטות,על יתר כלי התקשורת,ועל האליטות הישנות.

  צחוק הגורל:המיליונר שלדון אדלסון,שבא להקים עיתון ימני,מקיים גם את "הארץ",עיתון השמאל הקיצוני,משום שהוא מדפיס את עיתוני "ישראל היום" מכל המקומות דווקא אצל שוקן.

  5.חוק שימור החומר:אותם עיתונאים מזדקנים מולנו בטלוויזיה כבר מעל חצי מאה,רובם בינוניים,חלקם משמימים או אפילו עילגים,אך הזכות להופיע בטלביזיה היא הרי קיניינם הפרטי.כמה עצוב לראות עיתונאי שלא יוותר על נחלה עלובה,רק משום שהיא שלו!אותו עיתונאי שיש לו מאחזי כוח אדירים בעיתון יומי ובערוץ מסחרי,מטיף נגד השחיתות,אך בעצמו מתעלם מחובת מכרזים,והטלביזיה החינוכית אינה ,כידוע,כלי תקשורת,היא אגף במשרד החינוך.

  20-30 איש אלה מנציחים את עצמם,ולעולם אינם נמוגים.הם נעים מתפקיד מרופד אחד לתפקיד אחר בתוך "המרובע",זו הרי זכותם האלוהית.

  6.חוק הדמוגרפיה:כאשר מראיינים את מובארק או את המלך עבדאללה הירדני(אלה המנהיגים היחידים המסכימים להתראיין לתקשורת הישראלית),חובה להתפלש בעפר רגליהם.לעולם אין לשאול אותם שאלה קשה על האיסלאם הקיצוני בארצותיהם,או על הנפוטיזם והשחיתות שלהם.לעולם.לכן,אין אלה ראיונות אלא תשדירים מטעם,שאינני מעריך.ממנהיג זר,רצוי אנטי ישראלי,למשל ג'ימי קרטר,יש להיות מוקסמים.ברור שלעולם אין לשאול אותו ולו שאלה מקשה אחת.רק כלפי מנהיגים ישראלים יש לנחור בבוז.כל עיתונאי ישראלי זוכר:השר הכלומניק הזה,שלפי תפיסתו אינו מגיע לקרסוליו של העיתונאי, הוא זמני.רק העיתונאי הרי נשאר תמיד.

  7.חוק הפטריוטיות ההפוכה: אנטי-ישראלי חשוב.פרו-ישראלי לא חשוב.חובה להבליט את מי שתוקף את ישראל,אך את מי שתומך ומגן על ישראל יש להסתיר.אם אין ברירה,יש להציגו כשולי,רצוי כתמהוני.כל קשקוש של אחמדאיניג'אד יככב שעות באינטרנט הישראלי,כל לוחמה פסיכולוגית של נאסראללה תועצם,וכך כל שיעול של דובר חמאס או איזה משט אנטי ישראלי קיקיוני.אלה ימלאו את הרדיו ויזנקו מתוך יומני הטלביזיה.אך משהו פטריוטי? איזו הצלחה של ישראל,המקימה אימפריה כלכלית בקנה מידה עולמי?הצלחה של ממשלת ישראל ? את זה חובה לגמד. פטריוטיות? אהבת ארצך? מדובר על פי הכלל הזה בפאשיזם.

  8.חוק העריכה השלילית: כהמשך לחוק הקודם מהדורת חדשות ראוייה לשמה חייבת להיות קודרת,מאיימת ומפחידה.בעצם רצף בלתי נגמר של ידיעות שליליות ומדכאות.רצוי גם שהקריינית של מהדורת החדשות המרכזית תופיע חצי אבלה.על פי הכלל הזה,ידיעה שלילית היא מעניינת,בעוד שידיעה חיובית לא מעניינת אף אחד.תמיד יש למצוא את הצד השלילי בכל ידיעה חיובית,אפשר גם סתם להמציא מסמכים.לא חייבים לבצע שום בדיקה,ממילא העיתונאי לא ייתן את הדין לעולם.האוליגרכים מכלל 5 הם חסינים בפני החוק.

  9. "התחקיר" : זוהי משטרת המחשבות,בעזרתה מבוצעים הכללים הקודמים.את מי שמיועד כיום להיות מרואיין לטלביזיה או לרדיו שואלת התחקירנית בקול כובש האם היא תוכל לשאול אותו כמה שאלות מראש, "תחקיר קטן" ככה,רק בשביל המנחים.וכאן באה סידרת שאלות של כרבע שעה.

  המרואיין מלא הגאווה כבר רואה בעיני רוחו כיצד המנחים קוראים בשקיקה את דבריו.ובכן,לא.ברוב המקרים מדובר בנסיון של המערכת לדעת מראש מהן דעותיו של המרואיין.אם הוא לא מתאים לאג'נדה של התוכנית,הוא ייבעט החוצה בלי שום בושה,ולא ירואיין.כך הופכת התקשורת הזו לסוג של תוכנית ריאליטי,שבה המשתתף מוכנס רק בהתאם לדעות העריכה.המומחיות שלו לא חשובה כלל.אבוי, המרואיין האומלל:כבר התגאה בפני מקורביו שמחר יופיע בטלביזיה,אך בלילה מודיעים לו ש"הליין-אפ שונה",וברוב המקרים מדובר במניפולציה.

  זה מזכיר לי את התוכנית "מדברים עם המאזינים" בגלי צה"ל.שם נולד ה"תחקיר",כדי לדלל את מתקשרי הימין.מבררים מה יש למתקשר לומר,ואם הוא מתאים,מתקשרים אליו חזרה מן השידור החי.מה עשו היהודים החכמים? הערימו על המפיקים ,ובתחקיר המוקדם הציגו עצמם כאנשי שמאל,ורק בשידור חזרו לעצמם.התוכנית בוטלה.

  10.ואתה,העיתונאי/התחקירן/השדרן,שרוצה להצליח:אם בגידה בערכים ובאישיות שלך,תוליך אותך להצלחה,אז אתה בדרך הנכונה.רק זכור שבעיתונות החדשה יש 5 אחוזים של "אוליגרכים",ששולטים בזכות עברם הרחוק בתקשורת הממלכתית (ראה כלל 5),כולם גברים וותיקים מכיוון פוליטי חד-משמעי,ועם אותו צבע,הם ירוויחו מאה אלף שקלים בחודש,מאה וחמישים אלף,שלא לדבר על פרסומות והרצאות בשפע.

  אבל לך אין שום סיכוי שם.

  וממילא אם הכנסה של משכורת מינימום נתפסת אצלך כהצלחה,אשריך.אתה בהחלט בדרך הנכונה.

  http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1225
  הגב לתגובה זו

 • 71.

  כיצד איבדתי את האמון בתקשורת הישראלית

  תמיד רק איומים,רק אסונות מתרגשים(שאף פעם לא מתממשים,אבל זה לא חש , 23/12/11 11:05

  מאת ד"ר גיא בכור

  התהליכים עליהם כבר כתבתי במאמר הקודם,התאשרו בחודשים האחרונים,אך עם העלמותו הכמעט מוחלטת של השמאל בישראל,לאחר הבחירות האחרונות,צעדה התקשורת הישראלית צעד אחד קדימה.

  כתבתי כבר שבעבר היא החלה ממלאת את מקומו של השמאל,שהתכווץ בחיים הציבוריים והחברתיים בישראל.כיום היא נוטלת חלק פעיל באילוץ הציבור להחזיר את השמאל לשלטון.

  כיצד זה נעשה?

  בדרך מתוחכמת,מקצועית כביכול,ללא הרבה טביעות אצבעות,אך כשמחברים עריכה לעריכה,ידיעה לידיעה,כותרת לכותרת,מרואיין למרואיין,התמונה מתבהרת.

  כאשר אנו מדברים על "התקשורת",מדובר על קבוצה סגורה של כחמישים איש,"גורואים" בעיני עצמם,השולטים בתעשייה של עבדים בלירה ושכירי עט.רובם ככולם יושבים בערוצים הממסדיים,הציבוריים,וה"ממלכתיים",אך גם בעיתונות היומית כולה.טלביזיה "חינוכית" ?הם שם.גלי צה"ל? קול ישראל?ערוץ 2? ערוץ 10?כולם מוברגים שם היטב,במשכורות שמנות ובכוח השפעה חסר תקדים בכל דמוקרטיה אחרת בעולם.

  לא לחינם נקראת אחת מתוכניות הדגל הללו :"סדר יום".לצערי התופעה קיימת גם באינטרנט המימסדי.אין מפלט.

  לאחר הבחירות האחרונות,ותבוסת השמאל עד כדי היעלמותו,החלה התקשורת להשתמש בכלי שבידה,והוא העברת המידע,כדי להעניש את הציבור החוטא,הפרימיטיבי,שבחר בימין הנורא.לחנך אותו שהוא עשה טעות איומה, שעליו להיענש,עד שיחזור בתשובה ויבחר "נכון".

  ואיך עושים זאת?

  בהמאסת החיים על הציבור,בהטלת פאניקה יומית שמחר בבוקר נחוסל,שהכל גרוע,שהכל קורס,ומרגע הבחירות אין תקוות זולת אחת:לחזור אל האור,ולבחור מחדש באליטות השמאל הישן.

  יום יום שעה שעה אנו שטופים באיומים מכל הסוגים.כולם כמובן קיומיים,חרדתיים,קטסטרופות איומות ונוראות המתרגשות עלינו,והכל בגלל שהציבור הטיפש בחר בימין.מראיין ידוע מגלי צה"ל,שאל היום בעל דוכן בשוק על המע"מ לירקות,וכמובן נופף כלפיו בסוף באצבעו:אתה הצבעת ביבי, נכון?תרגום שלי:טיפש שכמוך,הבאת את זה על עצמך,ועלינו.וזה ברדיו הא-פוליטי של "החיילים".

  אני מבקש אתכם מעכשיו לקרוא בעין ביקורתית את הכותרות הראשיות של טבלואידי-הקטסטרופה.שימו לב לזה בעצמכם.תמיד רק איומים,רק אסונות מתרגשים(שאף פעם לא מתממשים,אבל זה לא חשוב)תמיד אותה שיטה:"חשש בישראל".חשש של מי?

  אובמה? מוצג כאיום קיומי למדינה.

  האו"ם יחקור את עופרת יצוקה (טוב,אז לא).

  ההתנחלויות (שתקשורת הקטסטרופה רק בזה מתעסקת מבוקר עד ערב)יחריבו אותנו.

  אירן ? שואה.

  פקיסטאן? שואה מחר.

  הנכבה? איך אפשר בלי הנכבה,אותו אסון שהפלסטינים הביאו על עצמם,והתקשורת שלנו דורשת שאנחנו נכפר עליו?

  צפון קוריאה? הלקח שמחכה רק לנו.

  סוריה? אסד מאיים ושוב מאיים,בסוף ממילא ישמיד אותנו.

  חיזבאללה? עוד רגע יכבוש את כולנו.

  החינוך? כבר מת.

  הפוליטיקאים השולטים? כולם מושחתים,זבל של בני אדם.

  המערכת הכלכלית? בצווחות של טלה נשחט זעקו כאן כתבים כלכליים שמיקרופון בידם,נגד כל שינוי.ואם צריך להיות שינוי,הרי הוא חייב להיות סוציאליסטי.בואו נהרוג את העשירים,הבה נגרש את היזמים.הבה נגילה.

  החיים שלנו כאן? עינוי מתמשך,עדיף לחתוך וגמרנו.מדובר במדינה שכולה "אקספרס של חצות"!

  זהו תהליך מסוכן,שכן הוא יכול להביא את מקבלי ההחלטות אצלנו לקבל החלטות שגויות, על סמך הלכי הרוח האלה ב"ציבור" כביכול.כך הנבואה עוד תגשים את עצמה.

  **************

  Depressing Midnight Express Music

  http://www.youtube.com/watch?v=S2517KS4HY8&feature=player_embedded

  אז מי ישמור עלינו? איך נימלט אל החופש? מתוך הסרט "אקספרס של חצות"
  1978 ,בילי הייז,גיבור הסרט הנכלא - אלה אנחנו.

  **************

  מי שמקשיב או קורא את טבלואידי-הקטסטרופה (וזה נכון גם לתקשורת האלקטרונית,כמובן) מסיק שזה המקום הנורא ביותר בעולם,שממילא יושמד בתוך פרק זמן כלשהו.ימים שלמים אין אפילו ידיעה חיובית אחת בעיתון שלם,במהדורת חדשות שלמה.רק אסונות,מעשי חורבן שאם עוד לא הגיעו,אז יגיעו מחר.מישהו הרי עורך את העיתונים הללו,את מהדורות החדשות,את היומנים.כך הוא רצה שהדברים יופיעו.

  כאילו לא מדובר בפלא עולמי,מדינה שב-60 שנה הצליחה להיות בין 24 המדינות העשירות בעולם,נס טכנולוגי מדהים,שניה לטכנולוגיית המידע לארצות הברית בלבד,שכלכלתה איתנה מכלכלת ארה"ב והמערב,שמתמודדת מול איומים אמיתיים ומדומים,במידה מרשימה של הצלחה.מדינה נעימה מאד לחיים,מלאה תרבות,יצירה ושמחה.

  כל אלה הם הרי מחוץ ל"סדר יום",שנקבע על ידי אותה קבוצה סגורה של 50 אנשים שאינם נבחרים,אינם מתמודדים,ואינם נושאים בשום אחריות.מערכות קורסות,ביורוקרטיה נוראה,שחיתות בכל מקום,מה אתם יודעים.יש רק מערכת אחת בריאה,אין בה טיפת שחיתות,ואסור לעולם לסקר או לבקר אותה,התקשורת עצמה.

  אין בתקשורת הזאת הזו חמלה אמיתית כלפי מי שקורא אותה,אין אמפטיה,אין אהבה.התקשורת הזו שונאת את הצרכנים שלה,מענישה אותם,מצליפה בהם יום יום,כמה מצבם גרוע,ועוד מצפה שישלמו על כך מכספם.

  היא תמיד תדבר בשם העשוקים,המסכנים וה"פריפריה",אך היא עצמה אליטה חזקה,מקושרת,שקשה לפגוע בה;היא הון וגם שלטון.אז מה אם הטלביזיה הלימודית אינה מלמדת ואינה מחנכת.העיקר שהיא מספקת פתרונות תעסוקה ל"טאלנטים" מהשמאל,שנמצאים במעבר בין כלי תקשורת לכלי תקשורת,ואבוי לפוליטיקאי שיעיז לגעת בה.אך מה לזה ולחינוך? לבחינות הבגרות שחצי מילדי ישראל לא מגיעים אליהן בכלל ?

  האם לא עדיף היה לקחת את טובי המורים שיכינו את הפריפריה לבחינות הבגרות באמצעות השידורים?

  אה,זה לא.

  אז מה אם גלי צה"ל הפכה לתחנת מעבר ל"טאלנטים" במעבר,כולם מאותה גישה פוליטית,מאותו צבע,מאותו זן,מאותו מוצא.אך מה לזה ולחיילים?

  כך משדרת אליטה ברורה לצבא שרובו מורכב כבר מה"פריפריה".אנחנו נלמד אותם מה טוב,ונייסר אותם אם צריך,כדי שבפעם הבאה יצביעו נכון.

  אלו תהליכים הרסניים לחברה שלנו,שיקריים ובלתי דמוקרטיים.

  ברגע שאני פותח עיתון,לוחץ על כפתור הרדיו,מיד מזנקת עלי האג'נדה המייסרת,הנושכת,הממיתה,המחריבה כל פטריוטיות ושמחת חיים.כאילו שום דבר חיובי לא קורה במדינה הזו,תחת הממשלה הזו,כשפרשנים לעינייני "בטחון" מתפייטים על סוגי הטילים שיגיעו לכאן,וכמות הנפגעים מהם,כמו שהתפייטו על "פצצות המימן" של סדאם חוסיין.

  בחמת זעם צדקנית וצבועה זועקים תקשורתנים למען החלשים והמסכנים,וסופרים אחר כך בשקט את הכסף בחברות ההפקה שהקימו,בזכות המאבק הקדוש.


  ***

  אני לא מקבל את המסרים החד-צדדים המוטים פוליטית,ואת פרשנויות ההבל.אני לא מוכן עוד לקבל את החרבת השמחה היומית שלי,ואני לא מזוכיסט.

  מה לעשות.אני לא שונא את עצמי,לא את המדינה שלי,ולא את הממשלה שלי,כל ממשלה שתהיה.

  אני נאלץ לקבוע בצער שאיבדתי אמון בתקשורת הישראלית הזו,שאין לה דבר עם אתיקה מקצועית,גאווה עיתונאית ואובייקטיביות.זוהי זכותו של הציבור לקבל תקשורת אובייקטיבית במדינה דמוקרטית,מסקרת ולא יוצרת,תקשורת שאין לה אינטרס פוליטי או אישי.תקשורת.

  ברצותי לשמור על עצמי ועל בריאותי הנפשית,אני משתדל לא לקרוא את התקשורת הזו,משתדל לא להאזין לה,או לצפות בה.המקום היחידי בו אני רואה טלביזיה ישראלית הוא חדר הכושר הציבורי,וגם אז אני מעביר מיד לערוץ בינלאומי.במכונית אני שומע מוזיקה בלבד.אבל לפעמים אין ברירה.

  אם נעשה כך כולנו היא תבין,ותחזור אל המקום המרכזי הראוי לה בחברה דמוקרטית:תקשורת חופשית שיש בה מוביליות מקצועית ושעריה פתוחים לכל,ולא עוד מפלגה פוליטית סגורה.

  לא תבין-תישא במחיר מעשיה.

  http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=998


  הגב לתגובה זו

 • 70.

  אקספרס של חצות והתקשורת הישראלית

  אספקת המידע העויינת החולנית המחליאה והמניפולטיבית המתבצעת במדינה , 23/12/11 11:02

  אשכול זה ימקד את הדיון הציבורי בהתנהלותה החמורה של התקשורת הישראלית שאינה משרתת את הציבור,שאינה מדווחת את המציאות,ושמייצרת מציאות וירטואלית בתקווה שהציבור הרחב יקנה את השקר ויקבלו כאמת.
  בפועל מתעב הציבור את התקשורת הישראלית,ואינו קונה דבר מכל מרכולתה הרקובה.

  מה שהתקשורת הצליחה ליצור זה הרבה הרבה אנטישמיות נגד ישראל ואזרחיה היהודים,ופעילות כלל עולמית נגדה המקבלת הדרכה מדוייקת כיצד ניתן לפעול נגד ישראל בצורה הכי אפקטיבית.

  הציבור הרחב מחכה להקמת ערוץ טלביזיה לאומי שייצגו וישרתו כראוי.ערוץ תואם פוקס ניוז הוא הכרח המציאות בישראל 2010.

  באשכול זה אציג את מעשיה ועיוותיה של מפלגת התקשורת הישראלית,כפי שמכנה אותה בדייקנות ד"ר גיא בכור.

  אפתח במאמר של בכור שכאשר קראתי אותו בפעם הראשונה נדהמתי מעוצמתו ומדיוקו הפלאי.

  מכאן עלינו לקיים דיון ציבורי גובר והולך שיוביל בהמשך לפתיחת התקשורת בארץ לגורמים נוספים הקיימים בציבור,על מנת לספק את המידע למרבית הציבור,מתוך נקודת הראייה והעמדה הלאומית יהודית ישראלית האוהדת,שתחליף את אספקת המידע העויינת החולנית המחליאה והמניפולטיבית המתבצעת במדינה החטופה שלנו מזה עשורים רבים.

  http://rotter.net/forum/gil/20103.shtml

  הגב לתגובה זו

 • 69.

  נמאסה עלינו המלחמה לקבל מיקרופון בארץ הזאת.

  רוצים תקשורת המונים ימנית חוקי ומשגשגת ומיד. , 23/12/11 11:01

  מי יצפה בתחנות השמאל הזה אם זה יקרה? נמאס מהתיסכול והרוגז.

  די!

  לא רוצים שטיפות מוח. לא רוצים חמת זעם בגוף, ורוצים לשמוע את הדעות המתאימות להשקפת עולמנו ולא להשקפת העולם של השמאל!

  השקפתם לא מעניינת אותנו בכלל ונכפית עלינו 24 שעות ביממה. אי אפשר להמשיך כך!

  וערוץ 10 צריך להיסגר ומיד. מה הוא תורם ולמי?

  הגב לתגובה זו

 • 68.

  לפני שנתיים שמעתי את מיקי רוזנטל בהרצאה. הוא אמר שהשמיים עומדים (ל''ת)

  להיפתח ויוכלו להקים תחנה טלויזיונית לימין. אז מי שיקר? , 23/12/11 10:58

 • 67.

  השאלה הנשאלת היא מדוע לא מוקם לאלתר ערוץ תואם פוקס ניוז (ל''ת)

  יש לנו רק שמאל שמאל שמאל, ותלונות מהימין שפוגשות אוזניים חרשות! , 23/12/11 10:57

 • 66.

  המחנה הלאומי אינו אלא מחנה הפועל לשימור שלטון האדומים בכל דרך.

  אין פעולה כלשהי של המחנה הלאומי בישראל להקמת תחנת טלביזיה לאומית , 23/12/11 10:56

  בדיעבד יודעים רבים היום, שמנחם בגין ידע בעיקר לנאום יפה. לנאומיו לא היה שום קשר עם המציאות. כשהיה עליו לפעול בשטח הוא התגלה ככשלון מחפיר לאורך כל הקו.

  החל מתרומתו להפיכת בתי המשפט ושופטיהם שאמורים לשפוט, למנהיגי המדינה באישורו. הוא ייסד את שלטון המשפטנים על העם האומלל הזה.

  הוא פתח את הפתח לשופטים האשכנזים האדומים החילוניים, מתעבי היהדות והדת, שאיבדו את כוחם הפוליטי בכנסת ובבחירות, להפוך את כס המשפט של מדינת היהודים, למרכז מפלגתי שמאלני לפעילותם הפוליטית, לשם המשך הנהגת המדינה על פי דרכה של הציונות האדומה, הדוגלת במדינת כל אזרחיה וביטול המדינה היהודית.

  מנחם בגין נבחר על מנת לשלוט. הוא ידע לדבר ולספר לעם כיצד ישנה את המדינה, כיצד ינהל אותה אחרת, ומיד אחרי הבחירות אץ רץ האוויל המשריש הזה וגייס את אהרון ברק ואת משה דיין האדומים כדם, על מנת ללוותו לקמפ דייוויד בשיחות השלום שלו עם מצרים!

  האם עולה על דעתכם שמי מהציונות האדומה, שהיה נבחר אחרי עשרות שנות שלטון ימין בארץ, היה מזמן למשרדו אנשי ימין מהמחנה הלאומי לשמש לו כשר בטחון, או כיועץ משפטי להסכם כלשהו?

  האיש המגוחך הזה הרס הכל!

  לא די שלא שינה דבר עם היבחרו, עוד חיזק ושימן את מטחנת השמאל, בה נטחנים עד היום כל אנשי המחנה הלאומי. כל נקודות השליטה נמצאות בידי המחנה האדום, ומשם הם עושים כרצונם במחנה הלאומי.

  ביבי רועד מפחד אהרון ברק ובייניש עד עצם היום הזה, ואינו מעז לשנות דבר וחצי דבר הנוגע לשלטון מפלגת בג"צ, ואף יוצא בהכרזות מבישות(אותו עצמו) על חשיבות שלטון החוק, כאשר הוא יודע היטב שלא מדובר בשלטון החוק, כי אם בשלטון האדום!

  גדעון סער העביר חוק שסינדל את יכולת הימין בועדה לבחירת שופטים, להשפיע על בחירתם של שופטים, והנציח לעוד שנים את כוחם של האדומים לקבוע מי לא יהיה שופט בישראל. ומי לדעתכם לא יהיה שופט בישראל? כל מי שישראל כמדינה יהודית היא צו עליון בשבילו, וכל מי שמגן על זכויותיו של עם ישראל בארצו ובמדינתו הקטנה, כולל כל מי שדתי, או אוהב יהודים.

  מיכאל איתן עובד עם אירגוני הקרן החדשה הזרה האמריקנית, שיש לה אג'נדה והיא לא בעד המדינה היהודית.

  אלה אנשי המחנה הלאומי.

  דן מרידור שמפלבל בעיניו תוך כדי פליטת אמירות המתאימות אך ורק לאדומים, תוך שהוא נאחז בקרנות המזבח הלאומי בכל הכוח, וזה מקומם את המתבונן שלא מבין מדוע?

  האם יעלה על דעתכם שבמחנה הרפובליקני יתמקם לו מן אובמה כזה, ויכריז הכרזות הפוכות מעמדות המפלגה הזאת? נראה לכם שהוא היה שורד ולו דקה אחת שם? איך זה שבישראל הדבר הזה ממשיך ומתנהל על מי מנוחות, למרות שהוא הרסני לאמון הציבור בפוליטיקה הישראלית? מה זה בכלל? מה הם רוצים כל אלה שנלחמים על המשך שלטון האדומים בישראל, בעודם מקבלים מנעמי חיים מהמחנה הלאומי? דן מרידור למשל, האם פעילותו היא אידיאולוגית? האם הוא רוצה להפוך את הליכוד למפ"ם ההיסטורית? מה בדיוק מתרחש בארץ?

  כל המחנה הלאומי ספוג כולו בחומרי שימור בכמות אדירה.

  המחנה הלאומי אינו אלא מחנה הפועל לשימור שלטון האדומים בכל דרך.

  אין פעולה כלשהי של המחנה הלאומי בישראל להקמת תחנת טלביזיה לאומית תואמת פוקס ניוז, וזאת כאשר עד היום זה מחנה שאין לו כלי תקשורת גדולים משלו, למרות שהוא המחנה הגדול ביותר בארץ, ואיש לא פוצה פה ומצפצף. הכל רק שמאל שמאל שמאל, ותלונות של הימין שנופלות על אוזניים ערלות.

  אין פעולה לשינוי שיטת בחירת השופטים, ולחקיקה שתבטל את החוק של גדעון סער, שקבע שיש למצוא 7 תומכים מתוך 9 , לצורך בחירתו של שופט בישראל. בואו נחזיר את המצב לקדמותו, כפי שהיה בעת שלטון האדומים. חמישה מתוך ארבעה הם רוב מספיק, ועכשיו יש לימין את הרוב הזה. חמישה מתוך תשעה. ומדוע שינה סער את החוק הזה? האם ארבל ובייניש ביקשו, והוא ביצע? אז למה הוא בליכוד?

  ובכלל, עלינו לעבור לשיטה של שימוע שופטים. העם רוצה לדעת מה קורה בבתי המשפט, מיהם הנבחרים, במה הם דוגלים, ולאן פניהם!

  ובנושא ההסתננות תראו איזה אסון קרה לנו אתמול. על הכנסת לחוקק את כל החוקים הנדרשים לעצירת ההסתננות ולגירוש אלה שכבר חדרו שלא כחוק, והנה אנו מתבשרים אתמול על חוק נגד הסתננות שעבר בכנסת, וכל כולו תוצרת אנשי קו לעובד ואירגוני הקרן הזרה האמריקנית, במימון ה- CIA, שניסחו אותו בשיתוף עם משרד המשפטים, שכל כולו מוצף באנשי השמאל של תוכנית המשפטנים של הרמן שווארץ ושל הקרן החדשה לישראל לא יהודית. איפה שר המשפטים בכל העסק? איפה חברי הכנסת? מה, כולם עיוורים וחרשים לנעשה תחת עיניהם?

  ומעתה יש לעקור מן השורש את המילים "פינוי יישובים" מהלקסיקון של העם בישראל.

  אין דבר כזה לבנות על מנת להרוס. רק במוחו המעוות של מנחם בגין יכול היה להיות דבר כזה. יידע העולם שמעתה לא יקום ולא יהיה דבר כזה שנקרא פינוי יישוב בארץ ישראל.

  רוצה אובמה שנפנה משהו, שיפנה את וושינגטון בעצמו וישיבה לאינדיאנים. הם באמת בעלי הבית המקוריים על אדמת ארה"ב, מה שלא כך הערבים על אדמת ארץ ישראל. העובדה שישבו פה ערבים, אינה מקנה להם זכות בעלות על הארץ. בדיוק כפי שאין ליהודים שישבו בארצות ערב אלפי שנים, שום זכות בעלות על הארצות הללו, למרות ישיבתם בהן.

  רוצה אירופה להתערב בעינינינו, נשאל את עצמנו, איך אנחנו מרשים ליבשת שהתאחדה עם העולם הערבי כחלק מתוכנית אב להוות משקל נגד לארה"ב, (אירוערביה - ביוזמת צרפת), לפעול באלימות מילולית יומיומית כלפינו. איפה הכבוד הלאומי שלנו? איזו עוד מדינה נמצאית על הכוונת של מדינות אחרות, ומקבלת את התערבותן כדבר טבעי שיש להסכים עימו?

  מצרים שולחת אזהרות ברורות ומילוליות חסרות פחד לכל התבטאות אמריקנית חצופה הדוחפת את אפה לעיניניה, למרות שהיא מקבלת מארה"ב מיליארדים.

  אין יותר פינוי יישובים.

  עצם המושג הזה נמחק אצל כולנו מאוצר המילים. והמעשה ההזוי הזה אינו בא בחשבון כלל - בדיוק כמו אצל אובמה, שלא יחלום לפנות את וושינגטון ולמסור אותה לאינדיאנים!

  מחלימים ממחלת הציונות האדומה הממארת, ויוצאים לדרך חדשה לחלוטין בה לא צעדנו אפילו יום אחד עדיין!  הגב לתגובה זו

 • 65.

  הגיע הזמן שהתקשורת הרדיקלית תהיה מימין לשלטון

  ושהנשים יבינו שהן באמת קצת מכשפות ליליות , 22/12/11 19:16

  קצת כמו מדינות ערב קצת כמו ימי הביניים
  מה רע

  הגב לתגובה זו

 • 64.

  ערוץ 10 הוא סמל השחיתות הקפיטליסטית של הכלכלה הנכונה של הליכוד (ל''ת)

  מצווה לסגור אותו כמו כל מפעל כלכלי קפיטליסטי אחר .. , 22/12/11 17:53

 • 63.

  לקפיטליסט- התעלמתם באלגנטיות מהשאלות שלי לתגובה שלכם.

  הא? , 22/12/11 15:37

  למקרה שסתם לא שמתם לב, אני עושה קופיפייסט:

  אממ... אם הנושא חסר משמעות כיוון שניתן לשדר דרך כבלים/לויין אז מה בדיו

  הא? , 21/12/11 16:13

  בדיוק הבעיה בקביעת מחיר גבוהה?
  או ביטול השידור בתדרים בכלל?

  בכל מקרה, מה זה "הסדרת תדרים"? ואיך יקבע מי הבעלים של התדר? מי שרץ ראשון למשרד הפטנט..אהה...הרשם לתדרים?

  למה למשל בכל משאב אחר, כגון אדמות, אתם מתלוננים שהמדינה מסבסדת חקלאים במקום להפיק את הרווח המקסימלי מהאדמות שבבעלות המדינה ולהפריט אותם לנדל"ן? או שסתם המדינה מוכרת נכסים בזול?...

  בכל מקרה גם בכביש וגם ברחוב ישנם כללים שהממשלה מכתיבה.
  אגב, ואם הממשלה לא הייתה דורשת חוב כספי אלא רק אחוז מזמן שידור- זה גם לא בסדר?  הגב לתגובה זו

  • זה לא מסובך כמו שזה נראה לך

   הקפיטליסט היומי,22/12/11 21:17

   אין שום בעיה עם ביטול השידור בתדרים כלל, כשלכל אחד שמורה הזכות לפתוח תחנת שידור כרצונו ולשדרה בכבלים/לוויין. בפועל, ערוץ 10 שידר כך רוב שנות פעילותו.

   מרחב התדרים הזמין גדול למדי - די בו להכיל לפחות 20 תחנות משדרות - הרבה מעבר לדרישות השידור הטלוויזיוני בישראל, גם אם יד הדמיון טובה עלינו. שידור כזה גם כרוך בהוצאות נכבדות, וסביר להניח שרוב התחנות המשדרות הקטנות יותר תמנענע מעצם הבקשה לתדר בלעדי.   הגב לתגובה זו

 • 62.

  האם המנעות ממעורבות של הדרג הפוליטי אפשרית ?

  אאא , 22/12/11 14:10

  לתקשורת יש כיום עוצמה אדירה.למעשה,גדולה
  בהרבה מזו של אלה שאנו בוחרים.
  ואעפ"כ,למרות העוצמה האדירה,אף אחד לא בוחר באנשי התקשורת והם לא אחראים לכלום.
  זה עיוות נוראי : כוח עצום,שלא מבוקר בידי איש,שלא כפוף לאיש,שלא נבחר בידי איש ו...עם אפס אחריות.

  לדעתי,אסור שאמצעי תקשורת יהיו בבעלות פרטית למרות הבעייתיות של תקשורת ממשלתית.
  זה פשוט עיוות גדול מדי.

  ואני גם לא מקבל את הטיעון שלכם כי תפקידה של התקשורת הוא לבקר את המערכת הפוליטית.לדעתי התפקיד שלה הוא לדווח על הארועים.

  גם מערכת המשפט מתהדרת בנוצות של "ביקורת על המערכת הפוליטית" אבל גוף שמבקר אחרים ולא נתון לביקורת של גוף חיצוני שעוין אותו,זה עיוות כשלעצמו.

  כולם מבקרים את המערכת הפוליטית,אבל מי מבקר אותם ? מי מבקר את התקשורת ? מי מבקר את מערכת המשפט ? מי מבקר את מבקר המדינה ?

  את הפוליטיקאים אנחנו יכולים להחליף בבחירות,את היתר לא.  הגב לתגובה זו

  • ככה זה עובד בחיים

   הקפיטליסט היומי,22/12/11 14:47

   הביקורת של כלי התקשורת קרויה בפי העם "חופש ביטוי" - החופש של אנשים לכתוב מה שהם חושבים. אם מישהו חושב שהדברים שקריים, הוא יכול לתבוע את אומרם או כותבם. מה שאתה מציע קרוי בעולם "דיקטטורה."

   הגב לתגובה זו

   • חסיד דיקטטורה היא התכונה העדינה של KKK-הוא מודל הגזען המושלם..

    Ehad Haam-ציוני הוגן , 22/12/11 16:45

    הפעם לא הזכיר את "הצלבנים הלבנים" ושאר פנינים

    הגב לתגובה זו

   • לא מעניין אותי איך זה קרוי

    אאא , 23/12/11 08:41

    מה שחשוב זה למנוע הווצרות הרודנות המוחלטת שהיא שילבו של כוח מוחלט עם אפס אחריות.

    לדעתי רצוי שתהיה תקשורת בבעלות המדינה בלבד וכל מפלגה תקבל תקציב (לא גדול במיוחד)
    לצורך עיתון משלה או ערוץ טלויזיה משלה.
    זה יעלה כסף,אבל יהיה חופש ביטוי אמיתי.


    השיטה שלך לא מתייחסת לכוח העצום בידי התקשורת שהוא עיוות שלא יכול להמשך וגם לא
    מבטיחה לכל מגזר יכולת להשמיע טיעונים או השקפת עולם.
    הרעיון שלי מתמודד עם 2 הסוגיות.

    יש דברים שהשוק הפרטי לא יכול וכנראה גם לא אמור לעשות.
    לא הרבה,אבל יש גם כאלה.

    הגב לתגובה זו

    • רק השוק יכול

     מ' , 24/12/11 23:15

     קודם כל, אתה לא חייב לקנות עיתון. וגם לא לראות תכנית כלשהיא בטלוויזיה.
     לכן אתה וכל אזרח אחר יכול למעשה "לבחור", דרך כיס המו"ל. זה יותר קשה בתקשורת המשודרת כי היא מתבססת על סקרים ולא על קופה של מחירות עיתונים. אבל בסופו של דבר, גם שמ זה עובד.
     השאלה איך לתרגם את הבחירה של אזרחים בעלי דעה להשפעה של ממש. שוק חופשי יכול לעשות את זה, בתנאי שיהיה חופשי.
     אמנם אין אינסוף תדרים, אבל כנראה שהם יכולים להספיק ליותר מ- 3 ערוצי טלוויזיה ועוד הרבה ערוצי רדיאו. ברגע שכל אחד יוכל לשדר תמורת תשלום סביר על רוחב הפס שלו, תיווצר בחירה, תחרות ולכן עוד יותר בחירה.
     אגב, אני בחרתי לא לראות טלוויזיה ישראלית. ובאותה הזדמנות גם לא אחרת. האינטרנט מספק את כל המידע החדשותי, בידור וחלק מתרבות שאני צורך. אחרי קצת זמן גם מצאתי את האתרים האמינים והמעניינים בעיניי...

     הגב לתגובה זו

 • 60.

  שאלה לאורי רדלר

  מיכאל , 22/12/11 12:09

  יש לי שאלה אחת. כתבת: "היום אנו נמצאים על סיפו של עידן חדש. העיתונות הכתובה כבר חשה את האדמה רועדת תחת רגליה, וגם בטלוויזיה וברדיו כבר מריחים את המהפכה". להמ בדיוק הכוונה? שלא יהיה חומר מודפס כלל בעקבות המחשוב המוחלט או שלא הבנתי משהו?

  הגב לתגובה זו

 • 59.

  כבוד לכם. צודקים ומשכנעים, אבל תנו להתענג בשקט על קצת שמחה לאיד...

  מצ'לס , 22/12/11 11:47

  אתם דמוקרטים-ליברלים באמת, נוסח ז'בוטינסקי ובגין, ולא "ליברלים" מהטרמינולוגיה האמריקאית, שפרושו- שמאלנים המתאבלים על מאו ומלקקים למלכים עבדאללה.

  הגב לתגובה זו

  • ליברליזם אמריקאי פעל לקידום החברה/המדינה ושיפור זכויות האדם-רפובליקנים

   EHAD HAAM-ציוני הוגן , 22/12/11 14:09

   כמו לינקולן וטדי רוזוולט-ודמוקרטים כמו פרנקלין רוזוולט וקנדי/גונסון-ואובמה

   הגב לתגובה זו

   • ליברליזם אמריקאי

    אאא , 22/12/11 14:14

    עשה ל 300 מליון תושבי ארה"ב במשך 40 שנה
    את מה שד"ר מורו עשה על אי אחד קטן.
    לינקולן היה רפובליקאי שתמך בסילוק כל הכושים לליבריה.הוא התנגד לכל דבר שליברלים כיום תומכים בו.
    FDR לא היה ליברל.
    קנדי היה סוכן של המאפיה בבית הלבן וכמעט גרר את ארה"ב למלחמת עולם כדי להגן על ההשקעות של המאפיה בקובה.
    טוב שחיסלו אותו.

    הליברליזם החל בשלהי שנות ה 60.זוהי דיקטטורה מפלצתית,המחרידה בהיסטוריה של האנושות,שעוטפת את מעשי הזוועה שלה ברטוריקת בולשיט של "זכויות,צדק,חופש,שלום,חלשים,אמת,דמוקרטיה...".

    בקרוב זה קורס סופית.הקריסה של ברה"מ,תכפיל במליון ותקבל מה מחכה למערב ממש מעבר לפינה.
    זה לא קשור לכלכלה וזה לא בר תיקון.

    ומיד לאחר הקריסה,אותן תמונות שיש בסוריה יהיו גם באירופה וגם בארה"ב וגם כאן ובכל מקום אחר במערב בו שולטים הליברלים והחריבו את הציביליזציה תוך שימוש באוכלוסיה בתור חיות ניסוי.

    למעשה,בדיוק כמו שהספר "האי של ד"ר מורו" מסתיים....

    הגב לתגובה זו

   • כאחד העם ,שאתה אומר ליברליזם אתה מתכוון פרוגרסיביזם נכון?

    אחד אחר , 22/12/11 18:47

    לליברליזם יש משמעות קצת גמישה כשזה מגיע לארצות הברית


    הגב לתגובה זו

    • באופן קצת פשטני, ליברליזם אמריקאי דומה לסוציאל דמוקרטיה קלסית-זכויות..

     Ehad Haam-ציוני הוגן , 22/12/11 22:19

     אדם אישיות וחברתיות בסיסיות ונרחבות, כאשר הגישה היאשמירה על הגינות בחלוקת המשאבים על ידי השלטון ומיסוי פרוגרסיבי בהתאמה, ואי יצירת פערים מתרחבים כמו ב30 השנה האחרונות(או לפני משבר 29).

     המרכיב הפרוגרסיבי הוא החלק האקטיביסטי של התנועה הליברלית, זאת אומרת מתחשב פחות באילוצים הכלכליים בשאיפה להשגת הגינות זאת.

     הדוגמאה של ביטוח הבריאות לכל מלמדת: זאת היתה מטרה ליברית מובהקת במשך 100 שנה ויותר. הפרוגרסיבים רצו רק SINGLE PAYER, בשעה שהליברלית היו מוכנים להתפשר על מגוון שיש בו גם "אופציה ציבורית"-ואובמה ויתר גם על זה בגלל אילוצי רוב מיוחס שנדרש בסנאט-אך השיג את המטרה הליברלית האופרטיבית

     הגב לתגובה זו

     • המטרה של רפורמת הבריאות

      אאא , 23/12/11 09:01

      היתה גזענות בסגנון ועידת ואנזה.
      מטרתה היתה לסבסד בריאות כמעט בחינם עבור
      הכושים והקולוניאליסטים ההיספנים (שהובאו לארה"ב בידי הליברל בדיוק כמו שהכושים מובאים לכאן - להצביע למפלגות ה"נכונות") מהמיסים של הלבנים.

      שילוב של גזענות דוחה עם שוחד פוליטי למצביעים שלך על חשבון המצביעים של המחנה האחר.      הגב לתגובה זו

  • אתה צודק...

   מתיתיהו , 22/12/11 12:18

   נכון, גיא פינס זו לא דוגמה.

   אבל כשרביב דרוקר מוציא תחקיר על ביבי ואז ביבי מטיל משמעת קואליציונית לסגירת הערוץ זו סכנה לחופש הדיבור ולדמוקרטיה.

   אה, כן. ואז ביבי מוותר על 300 מיליון שקל לערוץ 1.

   איזה כיף לכל המלעיזים לכתוב דברי שיטנה.

   הגב לתגובה זו

 • 56.

  לונדון וקירשנבאום מייצגים את הריקבון בחברה הישראלית

  אפרת - נצרים , 22/12/11 10:51

  לונדון וקירשנבאום הינם זקני שבט רימות התוליעה של החברה הישראלית.

  לא נשכח ולא נסלח לשנאה היוקדת, להתנשאות ולזלזול שהפגינו שניהם נגד מגורשי גוש קטיף בעת הגירוש.

  סגירת ערוץ 10, אם אכן תתרחש, תהיה נחמה פורתא כי גם שני עוכרי ישראל הללו ירדו מעל המרקע.


  הגב לתגובה זו

 • 55.

  שהבעלים יכינסו יד לכיסם וישלמו חובות שלהם

  חנה אהרון , 22/12/11 10:42

  הערוץ הוא פרטי ומסחרי, אם יש חובות יואילו 3 המליונרים לשלם את חובם ככל אזרח קטן שחייב לבנק, ואם הוא לא משלם ישר מפעילים נגדו הוצאה לפועל וכו', מדוע איפה ואיפה, יש חובות למכור נכסים ולהוציא קצת הון עצמי, ולא לשלם משכורות עתק לליצנים לונדון את קירשנאום בסך 130 אלף ש"ח לשעה הופעה, וכנ"ל לאלה שמנחים את החדשות, וחוץ מזה התוכניות לא משהו מיוחד, אם אין ברירה שיסגרו את הערוץ, זבל יש גם בערוץ 2.

  הגב לתגובה זו

 • 54.

  מדינת ישראל צריכה להכיר בכך שהיא דמוקרטיה? אבל היא כבר לא. (ל''ת)

  בעקבות גל החקיקה הימני-פאשיסטי ששטף אותה , 22/12/11 10:29

 • 53.

  שימו לב שבכל המערב אין עיתונות 'ימנית' (אלא כסוג נישה) (ל''ת)

  כי באורח מובהנ עיתונות חייבית להיות רחבת אפקים פתוחה ביקורתית לה , 22/12/11 10:04

 • 52.

  מצידי שיסגרו את כל ערוצי השמאל הקיצונים האלה !

  תל אביבי מציאותי , 22/12/11 09:51

  הלואי ויקום מיליונר כמו שלדון אדלסון ויקים ערוץ טלויזיה חדש שישקף את המציאות ואת דעת הרוב כי לכולנו כמעט נמאס כבר מזמן מכל ערוצי השמאל המסיתים שוטפי המוח מפלגי העם והמזיקים למדינת ישראל ועם ישראל

  הגב לתגובה זו

 • 51.

  די למשטר הזיכיונות והרשיונות בארץ!

  די לפיאודליזם! , 22/12/11 09:49

  מדוע אדם פרטי זקוק לאישור מהמדינה (ומפקידי העירייה) כדי לפתוח עסק פרטי? מדוע חברה זקוקה לרישיון כדי לשדר רדיו או טלויזיה? מדוע חברת סלולאר זקוקה לרשיון ולזיכיון?

  מדינת ישראל מתנהלת כמו שטעטעל ברוסיה הצארית של המאה ה-19 שם הפריץ חילק זכיונות לפתיחת עסקים לגבירים שהתרפסו בפניו. הגיע הזמן להיפטר מהפריץ ולתת לאנשים לחיות בלי צורך בהיתרים מהרשויות.

  הגב לתגובה זו

  • ועוד דבר...

   די לפיאודליזם! , 22/12/11 09:56

   הגיע הזמן לבטל את רשות השידור הארכאית ולפטור אותנו, האזרחים, מהחובה לרכוש את שירותיה המיותרים (ע"י כפיית "האגרה").

   הגב לתגובה זו

  • התדרים הם משהו מוגבל ובכל מקום זו המדינה שמסדירה את החלוקה שלהם

   אחד אחר , 22/12/11 13:21

   תדר זה כמו אדמה - כמו שאתה לא יכול לבנות בית בכל מקום שאתה רוצה
   אתה לא יכול להעביר ערוץ בכל מקום שאתה רוצה
   בניגוד לאינטרנ - תדרים הם משאב מוגבל וסופי
   ויש רק X כאלו בתחום הנכון
   מתוכם Y בשימוש הצבא ומערכת הביטחון
   ומה שנשאר צריך להתחלק בצורה מסודרת לשימוש מסחרי:
   השאלה היא רק איך לחלק את זה.
   האם צריך לחלק לפי מי שמשלם הכי הרבה?
   האם צריך לתת איזושהיא הנחיה על תוכן ואיכות השירות?

   במקרה של טלפון סללולרים הם משתמשים בסוג אחר של תדרים ומן הסתם צריך להגדיר מראש איזה תדרים כל חברה יכולה להשתמש אחרת אף אחד לא יוכל לדבר אם אף אחד.

   הגב לתגובה זו

 • 50.

  אף אחד לא מדבר על כך שאותה וועדת כנסת ימנית נתנה לזכיינים ארכה שנתיים

  איש , 22/12/11 09:46

  הזכיינים הקפיטליסטים החזיריים סומכים על התקשורת השמאלנית (החזירית והצבועה) שתביא לדחייה נוספת והם לא שוב יזדקקו לפרוע את חובם.

  ועדת הכנסת העניקה לזכיינים דחיהה של שנתיים ולצורך פירעון החוב, אך ללא הועיל.

  אין הצדקה לתת להם ארכה נוספת!!!!

  הגב לתגובה זו

 • 49.

  אל תביאו לי טיעונים שאולי (ואולי לא) נכונים לגבי אמצעי תקשורת ממלכתי (ל''ת)

  תנו לכלכלת שוק לעבוד. ערוץ 10 עסק כושל, לא על חשבון משלם המיסים , 22/12/11 09:39

 • 48.

  סגירת ערוץ 10 (ל''ת)

  משה בודק , 22/12/11 09:18

 • 47.

  יהודים, לבשו שק ואפר קראו צום ועצרת צאו לרחובות בהמוניכם על מנת לבטל א

  משה בודק , 22/12/11 09:17

  את רוע הגזירה בסגירת ערוץ 10 רחמנא לצלן כיצד נבלה את לילותינו השוממים מול המרקע כאשר לא נוכל לצפות בתכנית הנהדרת 'השרדות'? במה חטאנו? אנה אנו ב אים? שמיים בקשו רחמים עלינו

  הגב לתגובה זו

 • 45.

  יהודים לבשו שק ואפר קראו צום ועצרת וצאו בהמונכם לרחובות. כיצד נבלה את

  משה בודק , 22/12/11 09:15

  לילותינו מול המרקע כאשר לא נוכל לצפות בתכנית 'הישרדות'? במה חטאנו? אנה אנו באים? שמיים בקשו רחמים עלינו!!!

  הגב לתגובה זו

 • 44.

  מוזר שארגון בהפסדים משלם משכורות מנופחות לעובדיו

  יואל , 22/12/11 09:02

  התקשורת בצדק תוקפת את משכורות הבכירים בכל תחום,מעניין כי גובה משכורתם של איילון יחימוביץ רופ דרוקר לונדון וכו לא הוזכרה.על פי פרסומים זרים,משכורתם היא בת 6 ספרות,אולי למען כל הזוטרים 1500 שפרנסתם תלויה בערוץ,וברוח המחאה החברתית תוותרו חודש חודשיים על משכורתכם וכך יהיה לערוץ כסף לשלם את חובותיו

  הגב לתגובה זו

1 2 3  
עד כה: 233 תגובות ב-83 דיונים

כתוב מייל להקפיטליסט הקפיטליסט היומי

הבלוג הכלכלי של NRG מעריב. עורכים וכותבים רותם סלע ("מעריב") ואורי רדלר (כותב הספר "התמוטטות"). וגם אחרים מתארחים מפעם לפעם (כשאנחנו לא מתעצלים...)

לטענות, מענות ובעיקר רעיונות ניתן לשלוח דואר אלקטרוני אלינו.