בן-דרור ימיני

אלופי העולם..

05/04/13   |   187 תגובות

הפלסטינים זוכים לסיוע חוץ יותר מכל ישות אחרת בעולם * הסיוע מבוזבז על מימון הטרור והסתה * כשבאירופה יש ניצני התפכחות, ישראל שומרת על שתיקה * חברות משלחת סיוע לעזה עברו אונס ברוטלי * גלי צה"ל, גזענות ואתיופים


לאחר פרסום המאמר הופיעו תרגומים:
 

 

תרגום לספרדית:
http://www.enlacejudio.com/2013/04/06/violacion-humanitaria-la-historia-nunca-relatada-de-la-segunda-flotilla/


תרגום להולנדית

Humanitaire actie voor Gaza ‘Mavi Marmara' draaide in Libië uit op een niet zo humanitaire verkrachting
http://brabosh.com/2013/04/07/pqpct-oxa/

תרגום לאנגלית


 

Humanitarian Rape

By Ben-Dror Yemini, April 5, 2013 - index.php-do=blog&encr_id=f2b4c1b55be76d1e6d7b777256ea0370&id=4425

Translated from Hebrew by: Zeev

This amazing story may teach all of us about the grotesque reality we're living in. It starts with a bunch of guys, yet another bunch of ‘useful idiots' gathered together for the purpose of conveying "Humanitarian Aid to Gaza".

Though it wasn't a marine flotilla, but rather a dry land flotilla, it carried the notorious name "Mavi Marmara", paying tribute to the IHH Jihadi flotilla sent by Turkey on 2010. This aid delegation planned a long dry land route. From France to Spain, from Spain to Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt and eventually from Egypt to the Gaza strip, allegedly awaiting impatiently to precisely such humanitarian aid, because we all know "there's hunger in Gaza" and the 10 vehicles are going to spend such an amount of money on fuel alone, a hundred times fold greater than the "aid worth", which was allegedly meant to save the children of Gaza from starvation.

 The delegation came out a total failure, simply nobody paid attention to it. But then, some things had happened which made things quite complicated. 

When these "heavenly angels" reached the Libyan-Egyptian border, the Egyptian authorities told them "Non Passera", you may not cross the border into Egypt. It is true though that Hamas is part of the global movement of the Muslim Brotherhood and it is also true one can not find any difference between the Egyptian and the Gazan ruling authorities - but it made no difference as far as crossing the border was concerned, since just lately renewed serious allegations popped up, blaming Hamas of involvement in the murder of 16 Egyptian soldiers. It isn't clear yet whether it's true, but Gaza's smuggling industry of weaponry and humans created an alliance between the Jihadists in Sinai desert on the one hand and the Islamists in Gaza strip on the other hand. In so many words "Humanitarian Delegations" comprise of goods, one can sell to the western media, but not to the Egyptian authorities.

The delay made five delegation members turn back to Benghazi, Libya, which turned to be a fateful decision. The five members, three women inclusive were kidnapped by Libyan soldiers.

Henceforth there is conflicting evidence about the turn of events. The delegation members started comprehending the failure is going to be much worse than they presumed. Not only has the global media ignored them, but a final chord of abuse caused by Arab and Muslim brothers, came also into the picture, but still that wasn't all.

During the abduction, sexual assault took place against the three delegation females. The delegation tried to claim it involved just sexual harassment, namely touches, nothing else. But then, a sexual assault by Muslims against "angels of grace and peace", constitutes enormous embarrassment. And that still wasn't all, because the three abducted women were Muslim themselves, members of British families of Pakistani origin...

According to various reports, the IHH, the Turkish jihadist organization, negotiated with the kidnappers to release the hostages.

But then, turned out to be much more hard truth in the open: The three women were actually brutally raped, and this strict version has been given, by none other thanDeputy Prime Minister of Libya, Awad al - Rasiah. He also added that the brutal rape happened in front of the eyes of the Muslim father of two of the victims.

The delegation members' version therefore, turned to be ridiculous. Their version did not last more than a day or two. The Pakistani government was quick to announce that this is considered a heinous crime and issued a letter of protest to the Libyan government. Two more days passed and four of the wanted men were arrested. All were soldiers of the 319th Infantry Division of the Libyan army.Two of them have already admitted to committing the brutal rape.

The fiasco, as noted, can be attributed to the "humanitarian delegation", which tried claiming there was no rape. It was in fact, the Libyan government which displayed a little moreresponsible approach. Not only did the Libyans made ​​clearin advance, it was indeed rape, rather than harassment,but they also took it very seriously. According to Libyanpress reports, there are public calls for imposing the death penalty on the rapists, precisely in Tahrir Square, wherethe revolution against the tyrannical ruler started.

One shouldn't be impressed though by the rapid action in this case. Most foreigners are leaving Libya in general, and the Benghazi region in particular, because the central government exists primarily on paper.


Political Genocide Against Israel

Going back to our "Gaza humanitarian delegation". Why, one must ask, this delegation of angels did not reach for the genuine Syrian refugees, hundreds of thousands of them, some are rotting on the borders of Iraq and Turkey,or in refugee camps near the border? The road was muchshorter. The refugees there, real or imagined, can only dream of the conditions enjoyed by the Gazan population.

So, where did genuine Solidarity disappear, that of the West, of the Arabs, or that of the Muslims?

So, that's it. Genuine suffering never interested the so called "humanitarian missions". The struggle to destroy Israel, or "POLITICIDE" (political genocide), is the only thing that fascinates these so called "humanitarian delegations". We must though continue and ask, how is itthat subject delegation, or what remains of it, did not yetrelease huge ads discussing Egypt's closure of the Gaza Strip, and all those who wish to enter Gaza? Is it that the ‘useful idiots' refuse to demonstrate against the largestMuslim and most important Arab state? No chance we may get any answers.


Expressions of solidarity

(The following piece reaffirms George Orwell's saying:"There are some ideas so absurd that only an intellectual could believe them"


All we have to do now is wait for a new study dealing withthe subject of rape.

A previous research, worthwhile mentioning, noted the factthat the soldiers of Israel, unlike other armies soldiers, are not raping Palestinian women.

The celebrated study concluded that the fact Israeli soldiers don't rape Arab females, constitutes yet another proof about Israel's mechanism of... strengthening ethnic separation.

The Israeli Sociological Association even awarded the writer of this study.

Most probably, the next study, continuing it's predecessor ,will come to the conclusion that, Muslim soldiers indeedrape British and/or Muslim women, and the inference ofthat study, by the same logic, will be that these rapes are merely expressions of a solidarity mechanism.

Apparently, these are not just the ‘useful idiots' showingsolidarity towards the Gazans. The Libyan soldiers too,have their own ways of expressing solidarity. The Libyans, unlike the Israeli soldiers, have no "Inter-Ethnicdistinctions". An academic award, it can be assumed, isguaranteed in advance.


 

סיוע שכולו מחדל

הפלסטינים מחזיקים בשיא העולמי בסיוע לנפש. למעשה, הרבה מעל כל ישות אחרת. הרי הפלסטינים הפכו לקורבנות האולטימטיביים של העולם. יש להם מנגנון נפרד לפליטים, UNRAW (אונר"א), לעומת שאר פליטי העולם שמטופלים על ידי UNHCR (נציבות האו"ם לפליטים). וכך גם הסיוע העולמי. כך, למשל, האיטי זוכה ל-2.9 מיליארד; פקיסטן  - 3 מיליארד; אתיופיה - 3.5 מיליארד; והרשות הפלסטינית - 2.5 מיליארד. כשעוברים לחישוב של סיוע לנפש, הפלסטינים תופסים לבדם את הפסגה, הרחק מכל מדינה אחרת.

נניח שזה בסדר. העניין הוא, שהסיוע הזה מגיע, כמעט כולו, לתשלומי שכר ולהוצאות על חינוך שכולל הסתה. השירות הציבורי בקרב הפלסטינים הוא כנראה המנופח ביותר בעולם. משכורות על פקידים ומנגנוני ביטחון לצורך שמירה על שקט תעשייתי. וזו בדיוק הבעיה. משום שהסיוע העולמי, לאונר"א ולרשות, רק מנציח את הפליטות ואת התלות. אם המיליארדים שנשפכו בשנים האחרונות היו מופנים לפיתוח תעשיות, לתשתיות - היה צריך לברך על כך.

ישראל אינה פטורה מאחריות. היא גרמה לעיכובים. מוצדקים ולא מוצדקים. וגם כאשר סילקה ישראל את עצמה לקווי 67', הפלסטינים לא בחרו בשגשוג. הם בחרו בתעשיית הטרור. זה מה שקרה בעקבות ההתנתקות מהרצועה. לזכותו של נתניהו אפשר לומר שהוא הבטיח להסיר מכשולים שעלולים לפגוע בכלכלה הפלסטינית. בתחומים מסוימים הוא קיים. רוב המחסומים שהיו בתוך שטחי הרשות - הוסרו. בנוסף, לפלסטינים יש את שיעור בוגרי האוניברסיטאות הגבוה ביותר בעולם הערבי (ב-1967 לא הייתה אוניברסיטה אחת בשטחים). התשתית האנושית המדהימה הזו לא זוכה לשום ביטוי.

לישראל ולאירופה יש עניין בכלכלה פלסטינית משגשת ומפותחת שאינה מייצרת רק רקטות והסתה. זה לא קרה. הסיוע העולמי לפלסטינים יוצר אשליה זמנית של רווחה. ובעיקר תלות אדירה. מדובר במחדל בקנה מידה גלובלי. המיליארדים הושקעו בכלום, או בכמעט כלום.      

הערה למעמיקים: יש דיווחים שונים, לא תואמים, בנוגע לסיוע הבינלאומי למדינות במצוקה. מכל המקורות השונים יש רק מסקנה אחת ברורה: הסיוע לפלסטינים פר-קפיטה הוא הגבוה ביותר. למשל, מאמר שמופיע במגזין אמריקני; או דו"ח על סיוע גלובלי הומניטרי. או הטבלה על בסיס הדוח שמופיעה באתר של Elder Of Zion.

 

 

גזענות נאורה

הגישה המתנשאת, הגזענית משהו, קובעת שאפשר להמשיך בסיוע, ללא הגבלה, משום של"אחרים" מותר הכל. הם מסכנים. הם חלשים. הם מדוכאים. ולכן, יש כללי התנהגות ומוסר ל"עליונים", וכללים שונים לחלוטין ל"נחותים". בעיני חלקים גדולים בשמאל, העולמי והישראלי, לפלסטינים יש פטור קבוע מכל אחריות על עצמם. זה לא חשוב שהם שיאני העולם בסיוע חוץ. זה לא חשוב שהם משתמשים בכסף הזה להסתה ולעידוד טרור. זו ישראל שתמיד אשמה.

בחודשים האחרונים מתחולל שינוי מסוים, שעליו דווח במדור הזה. הפעילות של "מבט לתקשורת הפלסטינית" (PMW) בנורבגיה הובילה לדיון ציבורי נרחב, ובכלל זה להקמת ועדת בדיקה של הפרלמנט, בנוגע לסיוע לרשות הפלסטינית שמגיע גם לשידורי הסתה וגם למימון אסירים, כלומר טרוריסטים, שרצחו ישראלים. הרשות הכחישה את הטענות, וכשהשקר נחשף, חמתם של הנורבגים רק עלתה.

בהמשך לכך, התקיים לאחרונה דיון באיחוד האירופי של המדינות התורמות לרשות. כפי שחשף כאן הכתב אריאל כהנא, דווקא ישראל לא העלתה את נושא המימון שמעבירה הרשות לשידורי הסתה ולעידוד הטרור. שתיקה מוזרה. לאיחוד האירופי יש לפעמים טענות טובות לישראל על מדיניות כזאת או אחרת. אבל גם לישראל יש טענות טובות לאיחוד האירופי ולמדינות אירופיות, על הסיוע האדיר שהם מעניקים, באופן ישיר או עקיף, לעשרות עמותות שעוסקות באופן רשמי ב"זכויות אדם", ולמעשה הן מהוות את התשתית האדירה להכשלת השלום ולתעשיית השקרים נגד ישראל. רק לאחרונה פורסם מאמר אנטישמי, על יהודים שמשתמשים בדם של נוצרים בפסח. המאמר פורסם באתר של ארגון "מיפתח", שהוקם על ידי חנן עשראווי. המימון מגיע מהאיחוד האירופי, שוויץ, שוודיה, דנמרק, הולנד, איטליה, אוסטריה, גרמניה, אירלנד ונורבגיה. זה מאמר אחד בסדרה ארוכה של פעולות וקמפיינים שעיקרם הוא שלילת זכות קיומה של ישראל, קמפיין האפרטהייד וה-BDS. כך גם הסיוע לרשות עצמה, שמשמש למימון ההסתה ועידוד הטרור. והנה, במקום להציג את העובדות כהווייתן - בנוגע למימון ההסתה והטרור - ישראל הרשמית שותקת.

השתיקה הישראלית מצטרפת לאחד המחדלים הגדולים של מדיניות החוץ הישראלית: גירוש היהודים מארצות ערב. הפלסטינים ותומכיהם הצליחו להפוך את "הנכבה" לפשע נגד האנושות שבוצע על ידי ישראל. ישראל הרשמית אף פעם לא הציגה את הנכבה היהודית, שהייתה הרבה יותר חמורה לפי כל קנה מידה - גם ברדיפות, גם בגזילת רכוש, גם בגירוש ונישול. סגן שר החוץ לשעבר, דני איילון, ניסה לתקן קצת את המעוות. זה היה מעט מדיי ומאוחר מדיי.

עכשיו שוב חוזר המחדל. שוב ישראל שותקת. שוב ישראל מסתירה דווקא את הטענה הכל כך צודקת שלה. לפעמים, צריך להודות, אין לנו שום צורך באויבים כדי שיביסו אותנו במאבק על האמת. אנחנו מביסים את עצמנו בהצלחה.

 

אונס הומניטרי

הסיפור המופלא שלהלן יכול ללמד אותנו משהו על המציאות הגרוטסקטית שבה אנחנו חיים. זה מתחיל בחבורה, עוד חבורה, של אידיוטים שימושיים, שהתארגנו במשלחת נוספת לצורך "סיוע הומניטרי לעזה". למרות שזו לא הייתה פלוטילה ימית, אלא יבשתית, היא נשאה את השם המופלא: "מאוי מרמרה". לאות הזדהות כמובן. דרך ארוכה תכננה לעצמה משלחת הסיוע. מצרפת לספרד, משם למרוקו, ממרוקו לתוניסיה, משם לאלג'יריה, מאלג'יריה ללוב, ומשם למצרים, וממצרים לרצועת עזה שמחכה להם בכיליון עיניים. הרי חסר שם אוכל, ועשר מכוניות שיבזבזו דלק שעולה בערך פי מאה מה"סיוע" - אכן יצילו את הילדים שם מחרפת רעב.

המשלחת הזו הייתה כישלון טוטלי. איש לא שם לב אליה. אלא שאז קרו כמה דברים שרק סיבכו את העניינים. כאשר הגיעו מלאכי השרת לגבול לוב מצרים, הבהירו להם המצרים שאין מעבר. פשוט אין. נכון שהחמאס שייך לתנועה הגלובלית של האחים המוסלמים, ונכון שקשה למצוא הבדל אידיאולוגי בין השלטון בישות העזתית לבין השלטון בישות המצרית - אבל זה לא משנה כלום. משום שרק לאחרונה הופיעה שוב האשמה חמורה כלפי מעורבות החמאס ברצח 16 חיילים מצרים. זה לא ברור אם זה נכון. מה שנכון הוא, שתעשיית ההברחות, של נשק ובני אדם, יצרה ברית בין הג'יהאדיסטים בסיני לבין האיסלאמיסטים ברצועה. כך ש"משלחות הומניטריות" הן סחורה שאפשר לשווק לעיתוני המערב. לא לשלטון המצרי.  

העיכוב גרם לחמישה מאנשי המשלחת לפנות חזרה לכיוון בנגזי. זו הייתה החלטה גורלית. החמישה, בתוכן שלוש נשים, נחטפו על ידי חיילים לובים. מכאן ואילך החל ויכוח על מה שקרה. אנשי המשלחת הבינו שהכישלון שלהם הולך להיות הרבה יותר גדול ממה שהיה נדמה להם. לא רק התעלמות של התקשורת העולמית, אלא גם אקורד סיום של התנכלות מצד אחים ערבים ומוסלמים. וזה עוד לא הכל. במהלך החטיפה בוצעה תקיפה מינית נגד שלוש הנשים. חברי המשלחת ניסו לטעון שמדובר בהטרדה מינית בלבד. נגיעות. לא יותר. הרי תקיפה מינית על ידי מוסלמים, נגד מלאכיות חסד ושלום, היא פדיחה לא קטנה. וגם זה עדיין לא הכל. משום שהחטופות הן מוסלמיות בעצמן. בנות משפחה בריטית ממוצא פקיסטני. לפי דיווחים שונים, ה-IHH, הארגון הג'יהדיסטי התורכי, פעל אצל החוטפים כדי לשחרר את החטופים.

אלא שאז התבררה האמת הקשה הרבה יותר: שלוש נשים עברו אונס ברוטלי. את הגרסה המחמירה מסר לא אחר מאשר סגן ראש ממשלת לוב, עוואד אל-בראסי. הוא גם הוסיף שהאונס בוצע לעיני אביהן של שתיים מהמותקפות. אנשי המשלחת הפכו למגוחכים. הגרסה שלהם לא החזיקה מעמד יותר מיממה או שתיים. ממשלת פקיסטן מיהרה להודיע שמדובר בפשע נתעב תוך הגשת מחאה לשלטון הלובי. עברו עוד יומיים. ארבעה מהמבוקשים נעצרו. כולם חיילים בחטיבת חי"ר 319 של הצבא הלובי. שניים מהם כבר הודו בביצוע אונס.

הפדיחה, כאמור, שייכת למשלחת, שניסתה לטעון שלא היה אונס. דווקא הלובים גילו קצת יותר אחריות. לא רק שהם הבהירו מראש שמדובר באונס, ולא בהטרדה, אלא שהם גם התייחסו לעניין במלוא החומרה. לפי דיווחים בעיתונות הלובית עצמה, יש קריאה ציבורית להטלת עונש מוות על האנסים, דווקא בכיכר תחריר, שבה החלה המהפכה נגד השליט העריץ. אין מה להתרשם מהפעולה המהירה במקרה דנן. רוב הזרים עוזבים את לוב בכלל, ואת אזור בנגזי בפרט, משום שהשלטון המרכזי קיים בעיקר על הנייר.  

 

ג'נוסייד פוליטי

נחזור לרגע למשלחת. מדוע, צריך לשאול, משלחת מלאכי השרת לא הגיעה לפליטים הסורים, מדובר במאות אלפים, שחלקם נמקים על גבולות עיראק ותורכיה, או במחנות פליטים בסמוך לגבול. הדרך הייתה הרבה יותר קצרה. הרי הפליטים שם, האמיתיים ולא המדומים, יכולים רק לחלום על התנאים שמהם נהנים העזתים. אז היכן הסולידריות המערבית, הערבית, המוסלמית? אז זהו. שהסבל אף פעם לא עניין את "המשלחות ההומניטריות". המאבק לחיסול ישראל, פוליטיסייד (ג'נוסייד פוליטי), הוא הדבר היחיד שמרתק אותן. צריך להמשיך ולהקשות. איך זה שהמשלחת, או מה שנותר ממנה, עדיין לא פרסמה מודעות ענק על הסגר שמטילה מצרים על הרצועה, ועל כל מי שמבקש להיכנס לתוכה? האם האידיוטים השימושיים מסרבים להפגין נגד המדינה הערבית-מוסלמית הגדולה והחשובה ביותר? אין סיכוי שנקבל תשובות.

 

ביטויים של אחווה

עכשיו נותר רק להמתין למחקר חדש שיעסוק בנושא האונס. מחקר קודם, כדאי להזכיר, ציין את העובדה שחיילי ישראל, בניגוד לחיילי צבאות אחרים, אינם אונסים פלסטיניות. המחקר המהולל הגיע למסקנה שמדובר בעוד מנגנון של חיזוק ההפרדה האתנית. האגודה הישראלית לסוציולוגיה העניקה פרס לכותבת. המחקר הבא, שימשיך את קודמו, יגיע למסקנה שחיילים מוסלמים אכן אונסים בריטיות ו/או מוסלמיות. מסקנת המחקר, לפי אותו היגיון, תהיה שמדובר במנגנונים של ביטויי אחווה. מתברר שאלה לא רק האידיוטים השימושיים שמגלים אחווה כלפי העזתים. גם לחיילי לוב יש דרכים משלהם לצורך גילויי אחווה. הם נטולי "אבחנות בין-אתניות". הפרס האקדמי, אפשר להניח, מובטח מראש.

 

אתיופים בגלי צה"ל

בשבוע שעבר כתבתי שמאז דני אדיסו אבבה לא היה עיתונאי ממוצא אתיופי בגלי צה"ל. טעיתי. יש עכשיו חיילת נוספת, שעברה את הקורס היוקרתי והיא מתפקדת כעיתונאית. בנוסף, גלי צה"ל בכלל, וגם המפקד הנוכחי, ירון דקל, נוקטים במדיניות מכוונת של אפליה מתקנת. מדי שנה קולטת התחנה עשרה חיילים ממוצא אתיופי. זו בהחלט פעולה ראויה לברכה.

ועדיין, הטענה המרכזית בעינה עומדת: העובדה שייצוג האתיופים במסלולי חינוך יוקרתיים, או בקורס הכתבים היוקרתי של גלי צה"ל - שואף לאפס, אינה מובילה למסקנה שמדובר בגזענות. גם בביהמ"ש העליון ובמטכ"ל אין עדיין אתיופים. זה לא הופך את המוסדות הללו לגזעניים. צריך להיאבק בגילויים האמיתיים של גזענות. כשמנפנפים בה במקום הלא נכון - פוגעים במאבק נגד הגזענות.

 

לעדכונים - הצטרף לדף הפייסבוק של בן-דרור ימיני

תגובות

עד כה: 187 תגובות ב-80 דיונים

הוספת תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

אין לפרסם באתר nrg תגובות המפירות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות גזעניות, תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות המעודדות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפירות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר nrg שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו וכן למסור את פרטי כותב התגובה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר

סגור
מעדכן תגובות...
1 2  
עד כה: 187 תגובות ב-80 דיונים

כתוב מייל לבן-דרור בן-דרור ימיני

נולד בערב ליל הסדר, ולכן שמו בן-דרור. עיתונאי ומשפטן. פרסם את הספר "אגרוף פוליטי" והיה עורך העיתון הלוחמני "הפטיש" 
 
מאמרים של בן-דרור ימיני מהעבר, וכן מאמרים מתורגמים לאנגלית ולשפות נוספות ניתן למצוא בלחיצה על הקישור כאן.