מתי מגיעים לי ימי מחלה?

מזג האוויר החורפי והתפרצות מחלת השפעת מאיימים לא רק על בריאותנו, אלא גם על עבודתנו. לפני שתיפלו למשכב, הנה כמה כללים שעליכם לדעת - המדריך המלא לעובד החולה

שרון מרוז |  הוסף תגובה הדפס כתבה כתוב לעורך שלח לחבר
מזג האוויר החורפי, התפרצות מחלת השפעת והידיעות על העדרות שיא מהעבודה בחודש ינואר בגין מחלה, מעלים שאלות בגין זכויותיהם של עובדים להעדר ממקום העבודה ולקבל על כך תשלום.

מדי שנה, כ-10% מאוכלוסיית העולם לוקה בשפעת. בסך הכל, עולה השפעת למשק הישראלי בחורף קרוב ל-2 מיליון ימי עבודה וכמעט 800 מיליון שקל. כך שמדי שנה מפסיד השוק כ-100 מיליון ימי עבודה בשנה, שעלותם מגיעה לכ-15 מיליארד דולר בשנה.
ימי מחלה

משה כהנא, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הלאומית, מסביר כי חוק דמי מחלה מבקש להבטיח שעובד אשר אינו מסוגל לעבוד עקב מחלה, יוכל להוסיף ולהתפרנס בכבוד.

"ימי המחלה המינימליים שקבע החוק הם ימי העדרות באישור רופא ואינם מנוכים ממכסת ימי החופשה של העובד. עוד קובע החוק כי מחלות של קרובי משפחה מדרגה ראשונה של העובד (ילד, הורה, בן/ת זוג), מבטיחות לו גם תשלום עבור מספר קבוע של ימי העדרות על חשבון מכסת ימי המחלה של העובד".

בנוסף לכך, עובדים במשרה מלאה יוכלו בכל חודש לצבור יום וחצי מחלה (18 יום בשנה) עד מכסה מקסימלית של 90 ימים צבורים.  

דמי מחלה

שלא כמו בחופשה שנתית, חוק דמי מחלה אינו מבטיח לעובד שאינו מסוגל לעבוד את מלוא שכרו, אלא רק שיעורים ממנו.

עבור יום המחלה הראשון לא ישולמו לכם דמי מחלה. עבור היום השני והשלישי תקבלו דמי מחלה בגובה של 37.5% מהשכר הרגיל, ובעבור היום הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה של 75% מהשכר הרגיל.

חישוב דמי המחלה מתבצע על בסיס רכיבי השכר הבאים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית. במידה וחליתם אך לא נותרו לכם ימי מחלה במכסה, לא תוכלו לקבל שכר עבור אותם הימים.

כדי לחשב לכמה ימי מחלה זכאי עובד בעל ותק של פחות משנה צריך להכפיל את מספר חודשי העבודה ב-1.5 ימים. כלומר - עבור חצי שנת עבודה יהיה העובד זכאי לתשעה ימי מחלה בלבד. לעובד במשרה חלקית יחושבו מספר ימי המחלה ביחס להיקף המשרה. כך שעליכם להכפיל את כמות ימי המחלה באחוזי המשרה. 

מי שמקבל שכר לפי שעה - מומלץ לברר מראש עם המעסיק לכמה ימי מחלה תהיו זכאים. מעסיק הוגן פחות יחשב בדרך כלל את ימי המחלה לפי ימי ההעדרות. ולגבי עובד המועסק אצל כמה מעסיקים, החוק קובע כי החל מיום המחלה הרביעי יושלמו לעובד דמי מחלה, גם אם זה אינו היום הרביעי שנעדר מהעבודה אצל אותו המעסיק.

עם זאת, ישנם מקומות עבודה שיש בהם הסכמים מיטיבים, שנקבעו במסגרת הסכמים קיבוציים בין המעסיקים לעובדים. הסדרים אלה קובעים מכסה גבוהה יותר של ימי מחלה ומעניקים לעובדים דמי מחלה בשיעור גבוה יותר מכפי שקובע החוק.

במגזר הציבורי למשל, דמי המחלה עומדים על 100% מהשכר ומשולמים החל מהיום הראשון. מספר ימי המחלה עומד על חודש בשנה, ואין מגבלת צבירה. כמו כן, ניתנת אפשרות לעובדים לפדות את ימי המחלה בעת פרישה לגמלאות.

בנוסף לכך, מי שמבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, וסיים 90 ימי מחלה יהיה זכאי להגיש תביעה לפנסיית נכות או אובדן כושר עבודה. במקרים אחרים, בהם מדובר במחלה ארוכה מהרגיל, או מחלה שצפויה להימשך, מומלץ לפנות לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה, כדי לתבוע פנסיית נכות זמנית או קבועה.

תשלום ימי מחלה
מועד תשלום דמי המחלה

דמי המחלה נחשבים כשכר לכל דבר, לפיכך ישולמו במועד תשלום השכר וינוכו מהם כל התשלומים המנוכים מהשכר, כגון ביטוח לאומי, מס הכנסה, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכד'.

קרן דמי מחלה

קרן דמי המחלה נהוגה בגופים רבים בתעשייה מכוח הסכמים קיבוציים כלליים ונועדה לתת לעובדים כיסוי ביטוחי במקרה של מחלה. 

במקרה של פגיעה בעבודה בסכומים גבוהים יותר מאלה הקבועים בחוק מבטיחה הקרן תשלום, והפיצוי במסגרתה יכול להגיע עד כדי 80%-90% מהשכר, בעוד שהחוק מחייב תשלום של עד 75% בלבד מהשכר הרגיל.

למשל, לעובד שחולה יותר מעשרה ימים תשלם הקרן החל מהיום השני למחלה 50% מהשכר, ומהיום הרביעי - 80%.

הילד חולה?

חוק דמי מחלה קובע כי הורה רשאי להעדר עד שמונה ימים מהעבודה, בשל מחלת ילד שגילו עד 16 שנים, זאת, על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד. יש להדגיש כי מדובר בשמונה ימי העדרות בשנה עבור כל ילדיו של העובד. גם אם לעובד חמישה ילדים, הוא יהיה זכאי לשמונה ימי העדרות בלבד.  

ההכרה בהעדרות העובד מותנית בכך שבן הזוג השני עובד ולא נעדר מעבודתו. במשפחה חד-הורית גדלה המכסה ל-12 ימים בשנה. את האישור עבור מקום העבודה תוכלו לקבל מרופא הילדים.

במקרה של ילד שלא מלאו לו 18 שנה והוא חולה במחלה ממארת, עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעביד זכאי לזקוף עד 30 ימים בשנה של העדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו. אם בן הזוג אינו עובד, או אם מדובר במשפחה חד-הורית, זכאי העובד לעד 60 ימים בשנה.

תשלום בגין תקופת המחלה של הילד הוא שווה ערך לתשלום בגין ימי מחלה של עובד. כלומר, יום מחלה אחד אינו מזכה בתשלום, בעד היום השני והשלישי - % 37.5 מהשכר, והחל מהיום הרביעי - 75% מהשכר.

cd bank
הילד חולה - תוכלו להיעדר עד 8 ימים cd bank
בן הזוג חולה?

ניתן לזקוף עד שישה ימי העדרות בשנה בשל מחלת בן זוג, וזאת, על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד. מדובר רק במקרים בהם בן הזוג חולה במחלה היוצרת תלות מוחלטת בסיוע, לפי אישור רופא.

במקרים של טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון, או בשל לידה, ניתן לזקוף עד שבעה ימי העדרות בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד.

לגבי הורה חולה שמלאו לו 65 שנים - רשאי העובד להעדר מעבודתו עד שישה ימים בשנה, שיקוזזו מתקופת המחלה הצבורה של העובד. לא כל מחלה מצדיקה העדרות, ומצבו הרפואי של החולה חייב להיות כזה המחייב עזרה או תלות מוחלטת בסיוע, לפי אישור רופא.

חליתם בחופשה?

יצאתם סוף סוף לחופשה, אבל חליתם? לא נורא. ימי המחלה לא יקוזזו מדמי החופשה - אם יש לכם אישור מרופא.

פיטורים בתקופת המחלה

עובד חולה אינו חסין מפני פיטורים ולכן ניתן לפטרו בתקופת מחלתו. תקופת ההודעה המוקדמת תתחיל לאחר סיום ימי המחלה. בתקופת ההודעה המוקדמת אתם נחשבים לעובדים מן המניין וכך גם בתקופת המחלה, לכן יש להמציא למעסיק אישורי מחלה ולדרוש קבלת תלוש שכר בהתאם.

עובד שפוטר, התפטר או סיים עבודתו בדרך אחרת אינו זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שלא ניצל. המצב היחיד בו ניתן לפדות את ימי המחלה בכסף הוא בעת פרישה לפנסיה. פיצוי זה אינו ניתן מכוח החוק, אלא על פי הסכם העבודה, והוא נהוג בעיקר במגזר הציבורי.

שאלות ותשובות

נפגעתי בתאונה בבית. האם המעסיק או הביטוח הלאומי ישלמו לי?
גם תאונה שאינה תאונת עבודה נחשבת כמחלה, ולפיכך על המעסיק לשלם דמי מחלה על פי חוק או על פי ההסכמים המיטיבים, אם חלים עליך.

זה שנה וחצי אני עובדת בחברת ניקיון. לפני כחודש נפצעתי בתאונה והבנתי מהמעסיק שלי שמגיעים לי 27 ימי מחלה. התקופה מסתיימת ואני עדיין חולה. מה עושים? על פי צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה הינך זכאית להיות מבוטחת בקרן דמי מחלה. לכן, את זכאית לתשלום של עד שישה חודשים, לפי שיעור של 90% ליום, מהיום ה-18 למחלתך.

שימו לב - יש להבחין בין מנקה בחברה לבין עוזרת בית, שכן הצו חל רק על מנקות בחברות, ואילו עוזרת בית שאינה בחברה תהיה זכאית לשיעורים על פי החוק.

לפי החוק, באפשרותי לנצל ימי מחלה בגין מחלת ילדי עד 8 ימים בשנה. האם אני זכאית ליותר ימי מחלה, מאחר שיש לי שלושה ילדים, אשר שניים מהם מתחת לגיל 16? התשובה היא לא. דין הורה לילד אחד כדין הורה לשלושה ילדים. החוק אינו מכיר במספר הילדים.

חליתי והלכתי לרופא פרטי שאישר לי מחלה לשבוע ימים, אך המעסיק אינו מוכן לכבד את תעודת המחלה והוא דורש ממני לעבור בדיקה רפואית אצל רופא אחר בקופ"ח. האם הוא רשאי לעשות זאת?
כן. בתקנות דמי מחלה נקבע כי אם יתעורר אצל המעסיק ספק לגבי תוכנה של תעודת המחלה, הוא רשאי לבקש ממך לעבור בדיקה רפואית, ועליך להיענות לבקשתו.

אני מעסיק עובדת במשך 12 שנה וביטחתי אותה בקרן דמי מחלה. האם כעת, בעזיבתה, אני זכאי להחזר? לא. אין החזר ו/או פדיון של כספים שהופקדו בקרן.

בשאלות נוספות תוכלו לפנות למרכז המידע של הסתדרות העובדים הלאומית בטל': 8882*. 

היכנסו לעמוד הפייסבוק החדש של מעריב

תגובות

טוען תגובות... נא להמתין לטעינת התגובות
מעדכן תגובות...