עוד בחדשות...

israel-defence

''Leopard 2 A5 der Bundeswehr'' by Bundeswehr-Fotos - originally posted to Flickr as Leopard 2 A5. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons -...  IsraelDefense

גרמניה וצרפת מפתחות את הדור הבא של טנק הלאופרד

עמי רוחקס דומבה

הפחד מרוסיה והתחרות בעולם המוצרים הביטחוניים, מביא את אירופה לשלב כוחות בייצור טנק הלאופרד 3, הדור הבא של טנקי המלחמה באירופה

פייסבוק