עוד בחדשות...

israel-defence

IsraelDefense

היום בו ניתן יהיה להדפיס טילים מונחים מתקרב 1135

עמי רוחקס דומבה

"אנחנו מדפיסים הדגמות של רבים ממרכיבי ראש הביות. הדפסנו מנוע רקטה. הדפסנו כבר 80 אחוזים ממה שמורכב טיל", אומרים ברייתאון

פייסבוק